Mikko Leino. Kuva: puurakentajat.fi

Mikko Leino SRV:n kehitysyksikköön

Mikko Leino. Kuva: puurakentajat.fi

Puurakentamisen osaajiin kuuluva Mikko Leino, eMBA, 46, aloittaa SRV Yhtiöt Oyj:n kehitys­yksikössä puu­rakentamisen kehittämisestä vastaavana johtajana 12.2.2024 alkaen. Viimeksi hän on toiminut Puurakentajat Group Oy:n toimitusjohtajana ja teknologiajohtajana.

– Kokemuksemme mukaan useat vastuulliset yritykset ja kiinteistö­sijoittajat arvostavat elinkaari­viisaita rakennuksia. Puun käytön lisääminen rakentamisessa on vahvassa fokuksessa osana elinkaari­viisasta strategiaamme. Kehitämme jatkuvasti keinoja vähentää hiili­jalanjälkeämme, ja puun käyttöä lisäämällä pystytään pienentämään rakentamisessa syntyviä päästöjä. Lisäksi puu sitoo hiiltä ja suurentaa rakennuksen hiili­kädenjälkeä. Mikon tuoma arvokas puu­rakentamisen kokemus vahvistaa entisestään yhtiön moni­puolista puu­rakentamisen osaamista ja tuo vahvaa lisä­arvoa asiakkaillemme sekä oma­kehitteisissä kohteissamme että yhteis­toiminnallisissa hankkeissa, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

– SRV tuttuna yhteistyö­kumppanina on vakuuttanut puu­rakentamisen osaamisellaan toteuttamalla monia hyviä puu­hankkeita. Elinkaari­viisaudessa korostuvat materiaali­valinnat, mutta myös niiden kestävä käyttö. Puun käytön lisääminen rakentamisessa uusiutuvana materiaalina tukee kestävää kehitystä, ja tehokkaat energia­ratkaisut ja moderni talo­tekniikka varmistavat, että kokonaisuus on järkevä. Lähden ilolla SRV:n mukaan kehittämään elinkaari­viisasta rakentamista, Mikko Leino sanoo.

Puu on ainoa täysin uusiutuva ja kierrätettävä rakennus­materiaali. Puu­rakennus sitoo hiiltä koko elin­kaarensa ajan, mikä kasvattaa hankkeen positiivista ympäristö­vaikutusta eli suurta hiili­kädenjälkeä. Lisäksi puu on akustisesti ja visuaalisesti miellyttävää materiaalia, joka lisää käyttäjien kokemaa viihtyisyyttä.