Marjaana Kuisma

Marjaana Kuisma ja Antti Virkkunen Vesitaito Groupin tytäryhtiöiden johtoon

Energia- ja elinkaarisuunnittelun asiantuntijayritys Vesitaito vahvistaa operatiivista johtoaan. Yritysryppään perustaja Heikki Virkkunen siirtyy emoyhtiö Vesitaito Group Oy:n toimitusjohtajaksi 1.11.2021 alkaen. Samalla Insinööritoimisto Vesitaito Oy:n toimitusjohtajana aloittaa Marjaana Kuisma ja Vesitaito Konsultointi Oy:n toimitusjohtajana Antti Virkkunen.

Marjaana Kuisma

– Olemme voimakkaasti kasvava asiantuntijayritys, ja toimitusjohtajanimitysten myötä operatiivinen johtomme vahvistuu entisestään. Samalla selkeytämme toimintaamme ja palveluitamme eri asiakassegmenteille. Emoyhtiön toimitusjohtajana voin aikaisempaa paremmin keskittyä yhtiön kasvun ja kehittymisen edellytysten parantamiseen, Heikki Virkkunen sanoo.

Yhtiössä laaditaan vuosittain noin 5000 energiaselvitystä ja -todistusta. Hiilijalanjälkilaskentaa tehtiin viime vuonna noin 300 kohteeseen, mutta sen merkitys tulee kasvamaan.

Antti Virkkunen

– Ilmastotavoitteet kiristyvät kaiken aikaa, ja sen myötä esimerkiksi uudisrakennusten ilmastovaikutusten selvittäminen koko elinkaaren ajalta tulee yleistymään. Ilmastoselvitys tulee olemaan rakennusluvan edellytys energiaselvityksen rinnalla. Asiantuntijamme ovat Suomen huippuja energialaskennassa, mikä luo erinomaisen pohjan myös hiilijalanjälkilaskennalle. Rakentamisen ja asumisen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on merkittävä, ja on hienoa, että voimme omalla asiantuntemuksellamme kehittää alan vastuullisuutta, Marjaana Kuisma sanoo.