Kuva Oulun yliopisto / Janne-Pekka Manninen

Maansiirtokoneista kehitetään Oulun yliopistossa itsenäistä työkoneparvea

Oulun yliopiston professori Rauno Heikkilän vetämässä valtakunnallisessa SWARM-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään maarakennuskalustoparven automaattista ohjausta rakennustyömaalla. Parvessa testataan puskutraktorin, tiivistyskoneen ja kaivinkoneen etäohjattua ja autonomista yhteistyötä.

Kuva Oulun yliopisto / Janne-Pekka Manninen

SWARM-hankkeen tavoitteena on kehittää erilaisten työkoneiden automatiikkaa maarakennuksessa ja hyödyntää tuloksia myös kaivosalalla. Teknologian hyödyntäminen tehostaa toimintaa sekä vähentää päästöjä.

– Myös työkoneissa halutaan siirtyä fossiilisista polttoaineista sähköön, mikä vähentää dramaattisesti päästöjä. Lisäksi tietokoneohjatusti liikkuva työkone voi optimoida työreittinsä ja vähentää turhia liikkeitä, mikä säästää energiaa ja vähentää päästöjä. Eräässä testissä polttoainekustannukset putosivat 40 %, kun työkoneet ajoivat hitaasti mutta ajallaan oikeaan paikkaan eivätkä kiirehtineet odottamaan, professori Rauno Heikkilä sanoo.

Maarakennusalalla tietomallintamisen ja automaation hyödyt ovat Heikkilän mukaan valtavat.

–Tietokonemallia toteuttava automaatiota hyödyntävä työkone tekee todella tarkkaa työtä ja välttää turhien massojen liikuttamista, mikä johtaa kymmenien prosenttien hyötysuhdeparannuksiin.  Suurten väylärakennustyömaiden kokonaisaika on lyhentynyt tehtyjen havaintojen mukaan jopa kahdeksan kuukautta. Lisäksi autonominen työkone voi liikkua ihmiselle vaarallisessa maastossa esimerkiksi maanvyörymä- ja maanjäristysalueilla, Heikkilä sanoo.

Hankkeessa testataan oikeiden työkoneiden etäohjaamista oikeassa ympäristössä OuluZone-moottoriurheilualueella. Yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana yrityksiä, muiden muassa Nokia, Novatron, Satel, Destia, Noptel, Sisu, Sensible4, GIM Robotics ja Sandvik. Tässä vaiheessa hankkeen budjetti on viisi miljoonaa euroa vuosille 2022–2024, josta Oulun yliopiston osuus on 1,3 miljoonaa euroa.

Nyt OuluZonen testialueella kaivinkone tekee autonomista työtä. Seuraavat vaiheet ovat muiden työkoneiden tuominen saman järjestelmään ja työkoneparven muodostaminen, testaaminen ja kehittäminen.