Maailman suurimman lämmön kausivaraston suunnittelu etenee

YIT, Vantaan Energia ja AFRY suunnittelevat maailman suurimman lämmön kausivaraston rakentamista allianssimallilla. Miljoonan kuution kokoinen lämmön kausivarasto on maan alle sijoittuva varasto, jonka kapasiteetti vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmöntarvetta. 

Kausivarastoa tarvitaan, kun fossiilisista polttoaineista luovutaan energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä. Lisäksi varasto tukee Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Lämmön kausivarastoon säilötään 140-asteiseen veteen uusiutuvaa energiaa, jota saadaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä. Lämmön kausivarastoon varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella ja vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä 26 000 tonnilla vuodessa. 

Lämmön kausivarasto rakennetaan allianssilla, jossa Vantaan Energia, YIT ja AFRY Finland vastaavat hankesuunnitelman kehittämisestä ja myöhemmin lämmön kausivaraston rakentamisesta, jos rakennuspäätös saadaan. Allianssimallissa YIT vastaa rakentamisesta, AFRY suunnittelusta ja Vantaan Energia on hankkeen tilaaja, mutta kaikki työskentelevät yhdessä yli organisaatiorajojen.

Lämmön kausivaraston kehitysvaihe alkoi kesällä 2021. Jos päätös rakentamisesta tehdään, rakennusvaiheen on suunniteltu alkavan syksyllä 2022. Tavoite valmistumisesta on vuoden 2026 aikana.

Lämmön kausivarasto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä. Samalla kaavoitus etenee. 

Allianssiosapuolet jatkavat hankkeen esivalmistelua. Esivalmistelussa alustavia suunnitelmia tarkennetaan ja kehitetään suunnitelmaa ympäristön, kustannusten ja toimivuuden kannalta.