Taitotalo on yksi Työelämäkumppani-verkoston oppilaitoksista. Kuva: taitotalo.fi

LVI-urakoitsijoilla uutta yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry käynnisti tämän vuoden alussa uudenlaisen Työelämäkumppani-yhteistyöverkoston ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on muun muassa parantaa talotekniikka-alan tutkintojen laadunvarmennusta.

Taitotalo on yksi Työelämäkumppani-verkoston oppilaitoksista. Kuva: taitotalo.fi

LVI-TU:n mukaan Työelämäkumppani-oppilaitokset sitoutuvat tiettyihin laatukriteereihin sekä kehittävät toimintamallejaan. Paikalliset yritykset voivat silloin helpommin suunnitella työssäoppimispaikkoja ja työmaatoimia, kun toimintamallit ovat selvillä ja oppilaitosten laatuun voi luottaa.

Uudesta verkostosta on tarkoitus saada vertaistukea ja tietoa toimivista käytännöistä. Oppilaitokset pääsevät LVI-TU:n mukaan valtakunnallisesti arvioimaan tutkintojen perusteiden toimivuutta ja tekemään aloitteita tutkintojen sisällön kehittämiseksi. Lisäksi kehitetään koulutuksen laadunhallintaan liittyviä toimintamalleja ja apuvälineitä.

LVI-TU:n mukaan verkostoon kuuluville oppilaitoksille ja opettajille järjestetään muun muassa tietoiskuja koulutukseen ja työelämään liittyvistä muutoksista, teollisuuden järjestämiä tuote- ja järjestelmäkoulutuksia sekä seminaareja.

LVI-TU kertoo kannustavansa jäsenyrityksiään tekemään yhteistyötä verkoston oppilaitosten kanssa. Tällä hetkellä verkoston oppilaitoksia ovat Rastor-instituutti, Taitotalo ja Turun AKK.