drain
Viemärin kautta hukkuu paljon lämpimän käyttöveden energiaa. Kuva: Semevent/Pixabay.

LVI-TU vaatii energia-avustuksen jatkamista ja laajentamista

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n mukaan Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus Aran jakamaa energia-avustusta käytetään paljon lämmitystapamuutoksiin, mutta avustuksen piiriin kuuluu myös linjasaneeraukseen liittyviä toimia, mitä on syytä jatkaa ja jopa laajentaa.

Viemärin kautta hukkuu paljon lämpimän käyttöveden energiaa. Kuva: Semevent/Pixabay.

Aran energia-avustuksen piiriin sisältyviä linjasaneeraustoimia ovat paineenalennus, vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon, mitä on LVI-TU:n mukaan hyödynnetty melko vähän. Niiden avustuksen laskennassa otetaan huomioon 20 % toimenpiteiden kustannuksista.

– Lämpimän käyttöveden osuus rakennuksen lämmityksessä on merkittävä, usein puhutaan jopa yli kolmanneksesta energiakustannuksista. Suurin osa siitä valuu kuitenkin viemäriin ja vie arvokkaan energian mennessään. Käyttöveden virtaamien säätäminen muuttaa kustannuksia samassa suhteessa. Usein virtaamat ovat jääneet säätämättä ja ovat täysin ylimitoitettuja. Säästöpotentiaalia on siis runsaasti, toteaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen.

Mäkisen mukaan uusien kalusteiden ja paineenalennusventtiilien asentaminen ei yksistään pienennä veden eikä energian kulutusta; virtaamat on myös mitattava ja säädettävä. Siihen tarvitaan mitoittamista ja työn suunnittelua jo ennen kalusteiden hankintaa.

– Tämä olisi syytä saada myös tuen piiriin, vaikka säätäminen suorittaisiin asennusten jälkeen. Ne voidaan, ihan perustellustikin, suorittaa erillisinä töinä ja siten niiden kustannuksetkin näkyvät eri menokohtina, Mäkinen sanoo.

– On tärkeää, että tuleva hallitus jatkaa ja varsinkin laajentaa energia-avustusta. Tämä on syytä huomioida myös hallitusneuvotteluissa, sanoo LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö ja osa Rakennusteollisuus RT:tä.