Kuva: LVI-TU

LVI-TU: Talotekniikka suosittua yhteishaussa

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n mukaan yhteishaussa on talotekniikka-alalle tulijoita riittänyt aikaisempina vuosina hyvin eikä kiinnostus ole laantunut. Se lupaa hyvää alan riittävälle työntekijämäärälle jatkossa.

Kuva: LVI-TU

Talotekniikan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääosin LVI-alan asennustehtäviin, mutta tutkintoon sisältyy linjoja myös  kylmäasennukseen ja tekniseen eristykseen.

– Useiden tekniikan alojen kanssa LVI-ala ei ollut erityisen vetovoimainen 1990-luvun lopulla. Asia kuitenkin muuttui, kun tietoisuus alan työtehtävien kehittymisestä tuli nuorten tietoon. Ala muuttui selvästi teknisten palvelujen suuntaan, ja asentajia alettiin mieltämään asiantuntijoiksi, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kertoo.

LVI-TU:n mukaan talotekniikka-alan osuus energiatehokkuuden parantamisessa on merkittävä ja korostuu entisestään lähitulevaisuudessa. Rakennusten energian kulutukseen voidaan vaikuttaa parhaiten juuri taloteknisiä järjestelmiä uusimalla sekä säännöllisillä huoltotoimilla ja oikealla käytöllä. Tämä tarkoittaa LVI-TU:n mukaan jatkuvaa työvoiman tarvetta alalla, sekä asiantuntijatehtävien nopeaa kehittymistä.

– Talotekniikka-alan koulutusten hakijamäärät ovat olleet edelleen nousussa viime vuosina, jonka olemme ilolla todenneet. Ympäristömme tarvitsee pelastajansa. Opetushallinto on myös hoitanut roolinsa hyvin alan silmissä. Talotekniikan perustutkintoa ja sen järjestämistä on kehitetty aktiivisesti, ja se vastaa tällä hetkellä erittäin hyvin työelämän osaamisvaatimuksia, Mäkinen toteaa.

Viime aikoina esille nostettuihin puutteisiin ammatillisen koulutuksen laadussa Mäkinen suhtautuu rauhallisesti.

– Tärkeintä on keskittyä sen varmistamiseen, että koulutukseen hakeutuvat nuoret saavat hyvät edellytykset siirtyä alan töihin. Hyvällä paikallisella yhteistyöllä koulutuksen laatu varmistetaan. Huomiota pitää kohdistaa niihin ihan perusasioihin. Mäkinen sanoo, että 1990-luvun laman jälkeenkin hyviä asentajia pystyttiin kouluttamaan ja nykyistä paljon pienemmillä resursseilla. 

– Olisi varmaan aika miettiä, onko hallinnollista kuormaa tullut lisää ja onko se ihan aina tarpeellista, Juha-Ville Mäkinen kysyy.