Uusi sinkityslaitos Liedossa.
Sinkityslaitos on rakennettu elinkaariviisaus huomioiden.

Lietoon valmistui Euroopan ympäristöystävällisin sinkityslaitos

Aurajoki Oy:lle toteutettavan kuumasinkityslaitoksen rakennustyöt on saatu päätökseen Liedossa. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutetun hankkeen rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2023 ja vaativat rakennustyöt kestivät noin vuoden. Sinkityslaitos otetaan käyttöön 1.7.2024.

Metallien pintakäsittelypalveluihin erikoistuneelle Aurajoki Oy:lle rakennettiin hankkeessa uudet noin 6 200 bruttoneliömetrin laajuiset tuotanto- ja toimistotilat. Koko laitoksen tilavuus on noin 85 400 kuutiometriä.

Moderni tuotantolaitos on rakennettu elinkaariviisaus huomioiden

Euroopan ympäristöystävällisin ja nykyaikaisin kuumasinkityslaitos on rakennettu tuoreinta teknologiaa hyödyntäen sekä merkittävät ympäristöhyödyt niin päästöjen kuin energiankulutuksen osalta mahdollistaen.

Laitoksessa hyödynnettävän prosessitekniikan avulla toiminnassa kuluu huomattavasti vähemmän energiaa, raaka-ainetta ja vettä kuin nykyisissä kuumasinkityslaitoksissa. Tehdasprosessissa syntynyt energia otetaan talteen ja ohjataan Liedon kaukolämpöverkkoon. Rakennukseen tehdään myöhemmin myös aurinkosähköjärjestelmä.

Hankkeen toteutuksessa talotekniikan iso rooli

Tehtaan taloteknisten järjestelmien monimuotoisuuden vuoksi talotekniikalla oli merkittävä rooli hankkeessa. Taloteknisten järjestelmien hallitseminen suunnittelunohjauksesta tuotantoon ja käyttöönottoon sekä yhteistyö prosessilaitetoimittajien kanssa vaativat erityistä osaamista.

Uuden tuotantolaitoksen elinkaaritavoite on runkorakenteiden ja verkostojen osalta 50 vuotta ja rakennuksen teknisten järjestelmien osalta 25 vuotta.