saa
Kuva: Lempäälän kunta

Lempäälän Sääksjärvellä on uusi yleissuunnitelma

Lempäälän kunta haluaa tiivistää Sääksjärven nykyistä keskustaa kylämäiseksi keskukseksi uudentyyppisillä asumisratkaisuilla ja palveluilla. Sääksjärveltä on tulevaisuudessa uuden juna-aseman myötä entistä paremmat joukkoliikenneyhteydet esimerkiksi Tampereelle.

Kuva: Lempäälän kunta

Alueelle on valmistunut yleissuunnitelma ohjaamaan alueen asemakaavoitusta, rakentamista ja kehitystyötä nykyisen liikekeskustan ja juna-aseman ympäristössä sekä Tampereentien varrella. Suunnitelman toteutuminen toisi Sääksjärven keskustaan 1500 uutta asukasta ja 20 700 kerrosneliömetriä uutta liiketilaa.

– Sääksjärven keskustan yleissuunnitelmalla on luotu visio, miltä Sääksjärven keskusta voisi näyttää vuonna 2050. Suunnitelmassa otetaan kantaa rakentamisen määrään, korkeuteen ja rakennusten sijoittumiseen sekä alueen viihtyisyyden ja toimivuuden parantamiseen, yleiskaavoittaja Sini Suontausta sanoo.

Yleissuunnitelmassa on esitetty nykyisen torin siirtämistä vanhan VPK:n talon yhteyteen Tampereentien varteen. Torilla on tilaa torikaupalle, ja torin eteläreunaan on varattu paikka uudelle kirjastolle.

Tampereentien varrelle on ehdotettu täydennysrakentamista ja katumaista ilmettä. Nykyisen liikekeskuksen sekä S-marketin tonteille on esitetty uutta kaupparakennusta ja asuinrakentamista.

Alueelle on kaavailtu kansipysäköintiä S-marketin ja nykyisen kirjaston tonteille, muuten pääasiallisesti pysäköinti hoidetaan maantasopysäköintinä. Liikekeskustan alueella pysäköintipaikkoja olisi enemmän kuin aseman ympäristössä.

Alueella olevan Otsonmäen päiväkodin laajennus ja palveluasuminen muodostavat tulevaisuudessa myös uuden palvelukokonaisuuden, missä samaan rakennuskompleksiin sijoittuu päiväkodin lisäksi palveluasumista.

Radan varren nykyinen kuntoradan metsikkö säilyy pääosin asukkaiden keskeisenä lähivirkistysalueena. Uusi radan ylittävä kevyen liikenteen silta yhdistää sen ja radan länsipuolisen laajemman virkistysalueen toisiinsa. Suositun Birgitan polun reitistö on mahdollista siirtää kulkemaan uutta yhteyttä pitkin.

Kaikkiaan uuden torin ympäristöön ja sen eteläpuolelle sijoittuu 708 uutta asukasta ja liikerakentamiselle on varattu 3500 kerrosneliömetriä.

Uudesta suunnitellusta juna-asemasta muodostuisi liikenteen solmupiste. Aseman yhteyteen on suunniteltu uusia asuin- ja liikerakennuksia, joihin sijoittuu 116 uutta asukasta, ja liikerakentamiselle on varattu 2800 kerrosneliömetriä.

Sääksjärventien pohjoispuolelle muodostuu kolme uutta korttelia asumiselle, palveluille ja työpaikoille. Sääksjärventien pohjoispuolisiin kortteleihin sijoittuu 670 uutta asukasta, ja liikerakentamiselle on varattu 14 400 kerrosneliötä.