Lehto Group Oyj:n konsernin johtoryhmään uusi jäsen

Tekniikan tohtori Arto Tolonen on nimetty Lehto Group konsernin kehitysjohtajaksi (Chief Development Officer, CDO) ja johtoryhmän jäseneksi 24.5.2018 alkaen. Tolosen vastuualueen keskeisimpiä tehtäviä ovat liiketoimintaprosessien, tuoteportfolion hallinnan, tuotetiedon hallinnan ja innovaatiotoiminnan kehittäminen ja johtaminen konserninlaajuisesti.

Aiemmin Tolonen on toiminut liiketoimintaprosesseihin, tuotekehitykseen, tuotteistamiseen ja tuotetietoon liittyvissä johtotehtävissä Nokia Networksilla ja viimeiset viisi vuotta Oulun Yliopistolla perustamalla tuotehallinnan tutkimus- ja koulutussuunnan tuotantotalouden tutkimusyksikköön teknillisessä tiedekunnassa.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano on 24.5.2018 alkaen:

  • Hannu Lehto, toimitusjohtaja
  • Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
  • Pasi Kokko, johtaja, Asunnot-palvelualue
  • Jaakko Heikkilä, johtaja, Toimitilat-palvelualue
  • Tuomo Mertaniemi, johtaja, Hyvinvointitilat-palvelualue
  • Pekka Lindeman, johtaja, Korjausrakentaminen-palvelualue
  • Timo Reiniluoto, johtaja, Liiketoiminnan tukipalvelut
  • Pekka Korkala, johtaja, Tehdastuotanto
  • Arto Tolonen, kehitysjohtaja