Leena Oiva

Leena Oiva A-Kruunun kehityspäälliköksi

A-Kruunun kehityspäällikkönä on syyskuussa aloittanut Leena OivaYmpäristötekniikkaan suuntautunut rakennustekniikan DI tuli taloon EcoRealista vastuullisuustiimin vetäjän paikalta. Työhistoriasta löytyy myös vastaavia pestejä WWF:stä sekä Nokialta. Kaikkia tehtäviä on yhdistänyt kehittäjän rooli. 

Leena Oiva

A-Kruunussa Oiva keskittyy vähähiilisyysasioiden lisäksi kiertotalouden, digitaalisuuden sekä innovaatioiden edistämiseen. Työ on alkanut hiilijalanjälkien selvittämisellä ja tärkeimpien tavoitteiden kartoittamisella. 

– Yksi lähiaikojen tärkeimmistä askeleista on siirtyminen uusiutuvaan kaukolämpöön ja yksi vaikeimmista osa-alueista on rakennushankkeiden ja erityisesti materiaalien päästöosuuksien taklaaminen, Oiva toteaa. 

Henkilökohtaisena kannusteena uuteen työhönsä hän pitää sitä, että pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä eli toimenkuva on yhtiössä uusi. Myös yhtiön valtio-omisteisuus houkutti hakemaan paikkaa.  

– Valtio-omistajalla on ehdoton mandaatti edistää juuri näitä asioita. Uskoisin, että A-Kruunulla on siksi kokoaan isompi rooli näiden asioiden kehittäjänä. Yhtiössä on myös positiivinen eteenpäin katsomisen tahtotila ja hyvää porukkaa tekemässä asioita, Oiva sanoo. 

A-Kruunulla on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottamisen lisäksi erityistehtäviä kuten vähähiilisyyden, kiertotalouden ja puurakentamisen sekä asumisen innovaatioiden kehittäminen. Puurakentamisen tavoite on lähivuosina jopa 30 % asuntotuotannosta. 

– Puurakentaminen jo sinällään vaikuttaa hiilijalanjälkeen positiivisesti. Yhtiön asuntokanta on myös nuorta ja energiatehokasta eli helpot, matalalla roikkuvat vähähiilisyyden hedelmät on jo kerätty, toteaa Oiva. 

– Tuleviin tehtäviini kuuluu myös perehtyminen ARA-säännöksiin eli mikä on mahdollista toteuttaa niiden säännösten puitteissa ja mikä ei. Tärkeää on myös käydä ARAn kanssa keskustelua siitä, miten yhteinen tavoite saadaan toteutettua. Meidän tehtävänämme on nostaa esiin myös mahdollisia vähähiilisyystavoitteen esteitä, Leena Oiva kertoo.