Lappeenrannan käyttämästä energiasta 85% uusiutuvaa

Uusiutuvan energian käyttöä on onnistuttu lisäämään Lappeenrannassa selvästi viime vuosina. Uusiutuvan energian osuus Lappeenrannassa on viimeisimpien laskentatietojen perusteella 85 % kaikesta käytetystä energiasta. Kolmessa vuodessa tämä osuus on kasvanut 7 %.

Lappeenrannassa on tehty laatuaan ensimmäinen Motivan mallilla toteutettu uusiutuvan energian kuntakatselmus 2018. Katselmuksen toteutti LCA Consulting Oy ja hankkeelle saatiin 60 % energiatukea TEM / Business Finlandilta.

Uusiutuvan energian suuri osuus Lappeenrannassa selittyy prosessiteollisuuden sivutuotteena saatavan puuperäisen energiajakeen, pääasiassa kuoren hyötykäytöllä, kertoo projektipäällikkö Ville Reinikainen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

– Tälle uusiutuvan energian käytön määrälle voi antaa jo kiitettävän kouluarvosanan. Kasvukäyrä pidetään kuitenkin vielä ylöspäin. Esimerkiksi rakennusten uusiutuvan energian lisääminen on yksi seuraavista tavoitteista. 

EKOenergian käyttö näkyy 

Sähkön osalta Lappeenrannan kaupunkikonserni siirtyi 2017 EKO-ympäristömerkityn ja päästöttömän sähkön käyttäjäksi. Kuntakatselmuksen mukaan uusiutuvan energian osuus kaikesta sähköstä oli 67,4 %, kun jätetään huomiotta siirto- ja tuotantohäviöt.

Uusiutuvan energian potentiaalia on edelleen käyttämättä 1200 GWh verran.

Kuntakatselmuksessa otettiin lähempään tarkasteluun 28 kaupungin rakennusta ja niille laadittiin uusiutuvan energian lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näistä noin viisi luokiteltiin olevan tilanteessa, jossa toimenpiteet on jo päätetty toteuttaa tai jatkaa hankkeen selvitystä.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen raportti on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä