Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Lämmitystarveluvut päivitetään

Rakennusten lämmitysenergian kulutuksen seurantaan ja vertailuun käytettävät lämmitystarveluvut päivittyivät vuodenvaihteessa, kertovat Ilmatieteenlaitos ja Motiva.  Uudet lämmitystarveluvut 16 vertailupaikkakunnalle kuukausi- ja vuositasolla sekä uuden ilmastollisen vertailukauden 1991–2020 vastaavat tiedot julkaistaan Ilmatieteenlaitoksen sivuilla.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Lämmitysenergiankulutuksen normitus lämmitystarvelukujen avulla mahdollistaa rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen vertailun ja kulutusmuutosten seurannan eri vuosina. Myös eri puolella Suomea olevien rakennusten lämmönkulutusta voi verrata keskenään, jos ne laskennallisesti normitetaan esimerkiksi Jyväskylään.

Tammikuussa 2023 siirrytään kulutuksen normituksessa ilmastolliseen vertailukauteen 1991–2020. Uusi vertailukausi kuvaa Motivan mukaan nykyistä ilmastoa paremmin kuin aiempi vertailukausi 1981–2010. 

Uudistukseen kuuluu myös normituksessa käytettävien kuntakohtaisten kertoimien k1 ja k2 päivitys vuoden 2023 alun kuntajaon mukaiseksi. Muut vertailupaikkakunnat säilyvät entisellään, mutta Kurikan vertailupaikkakunta muuttuu Vaasasta Tampereeseen.

Motivan mukaan tavoitteena on, että lämmitysenergian kulutuksen normeerauksessa siirrytään käyttämään uutta vertailukautta mahdollisimman pian vuoden 2023 aikana. On myös suositeltavaa päivittää kulutusseurannan vertailutiedot muutamia vuosia taaksepäin, esimerkiksi vuoteen 2020 asti.