Kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, UKI Arkkitehdit Oy, SRV

Jorvin vuodeosastorakennuksen rakentaminen alkaa

Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan uuden vuodeosastorakennuksen rakentaminen allianssimallilla alkaa. HUS Kiinteistöt ja SRV ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen sopimuksen. 259 miljoonaa euroa maksava 50 000 bruttoneliön rakennus on valmis vuonna 2026.

Kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, UKI Arkkitehdit Oy, SRV

Uuden rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 50 000 bruttoneliömetriä. 

–Tämä on HUSin historian toiseksi suurin rakennushanke viime kesänä valmistuneen Siltasairaalan jälkeen. Hyvä, että pitkään suunniteltu hanke pääsee nyt käyntiin. Erikoissairaanhoito saa tarpeitaan ja ajan vaatimuksia vastaavat tilat. Valittu hankemuoto on allianssi, joka korostaa hankeosallistujien yhteistä intressiä prosessin ja lopputuloksen laadukkuuteen, HUS Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi sanoo.

Rakennukseen tulee viisi kerrosta ja niiden lisäksi kellarikerros. Sinne sijoitetaan Jorvin sairaalan uusi pääaula, aikuisten ja lasten vuodeosastoja, lasten poliklinikka, synnytysosasto, kuvantamistiloja sekä sairaalatoimintaa tukevia tiloja.

Rakennuksen on suunnitellut työyhteenliittymä triangeli: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy.

Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota laitevalintojen energiatehokkuuteen, esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden tehokas lämmöntalteenotto ja puhallinmoottoreiden tyypit sekä eri järjestelmien sähkömoottoreiden energiatehokkuus. Energian kulutuksia mitataan käyttökohteittain, jolla mahdollistetaan tarkempi energian käytön seuranta.

Uuteen rakennukseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Lämmityksen ja jäähdytyksen energia tuotetaan pääosin lämpöpumppuratkaisulla. Rakennuksen jatkuvaa jäähdytystä tarvitsevien tilojen ja laitteiden jäähdytys hoidetaan lämpöpumpuilla ja vedenjäähdytyskoneilla.

– Tällöin voidaan hyödyntää kylminä vuodenaikoina vapaajäähdytystä. Koneiden lauhdelämpöä käytetään esimerkiksi pesuhuoneiden lattialämmitykseen, lämpimän käyttöveden esilämmitykseen ja pihasulatuksiin, projektipäällikkö Tomi Virolainen sanoo.