Laakson yhteissairaalahankkeen uusi sairaalarakennus Reijolankadun ja Urheilukadun läheisyydessä on yhä suunnitteilla. Kun se valmistuu, monelta sairaalakampukselta vapautuu tilaa muuhun käyttöön. Alustava suunnittelukuva. Arkkitehtiryhmä LATU.

Laakson yhteissairaalalle ministeriön poikkeuslupa

Laakson yhteissairaalahankkeen uusi sairaalarakennus Reijolankadun ja Urheilukadun läheisyydessä on yhä suunnitteilla. Kun se valmistuu, monelta sairaalakampukselta vapautuu tilaa muuhun käyttöön. Alustava suunnittelukuva. Arkkitehtiryhmä LATU.

– Päätös antaa kaupungille ja HUSille mahdollisuuden rakentaa yhdessä kauan kaivatut, nykyaikaiset, muun muassa mielenterveyden hoitoa tukevat tilat. Lisäksi Helsingin kaupunki saa Laaksoon paljon muuta uutta sairaalatilaa palvelemaan jopa puolta helsinkiläisistä. Uudet tilat korvaavat osan nykyisistä tiloista, joista pitää luopua pian, joten pyrimme samaan purkutyöt käyntiin vuoden 2022 alussa ja hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt vuoden 2022 loppupuolella, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Laakson yhteissairaalahankkeessa rakennetaan vuosina 2022–2030 tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle. Alueelle valmistuu tiloja myös Helsingin sairaalalle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle, saattohoidolle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle.

Laakson yhteissairaalan hankkeessa rakennetaan kolme uudisrakennusta ja peruskorjataan kolme vanhaa rakennusta sairaalan käyttöön. Lisäksi rakennetaan sairaalaa palvelevat maanalaiset paikoitus- ja huoltotilat.

Yhteissairaalaan tulee noin 930 sairaansijaa, joista 444 on psykiatrian, 394 somatiikan, 54 neurologisen kuntoutuksen, ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi asumisvalmennukselle tulee 10 asiakaspaikan tilat.

Koko hankkeen kustannusarvio on 838 miljoonaa euroa. Hinta on sidottu indeksiin, eli sen odotetaan muuttuvan hintatason muutosten myötä. Rakennushankkeen rahoittaja ja rakennusten omistaja tulee olemaan Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteisomistukseen perustettava kiinteistöosakeyhtiö.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Hankkeen päätoteuttajan kilpailuttaminen on käynnissä, ja päätoteuttajan valintapäätös on tavoitteena tehdä toukokuun alkuun mennessä.