Kuva: rusko.fi

Maunun koulussa lisäenergian tarve muuttui energian säästöksi

Kuva: rusko.fi

– Meidät kutsuttiin tekemään laskelmat kaukolämpöliittymän koosta. Teimme rakennukselle kuitenkin ensin simuloinnin, jossa huomasimme, että liittymän kasvattamisen sijaan voimme pienentää kiinteistön lämmöntarvetta, kertoo nollaE:n toimitusjohtaja  Nikolas Salomaa.

Simuloinnin pohjalta Maunun koululla tehtiin useita toimenpiteitä, joiden avulla rakennuksen huippulämmitystehoa saatiin laskettua 100 kilowattia ja kaukolämpöliittymän kasvattamisesta luovuttiin. Energiatehokkuutta lisäävien toimenpiteiden ansiosta koulun lämmityskustannuksissa säästyy nollaE:n mukaan vuosittain noin 14 000 euroa.

Kuntaliiton mukaan suomalaisilla kunnilla on 38 000 kiinteistöä ja lisäksi valtion ja kuntien tytäryhtiöillä on noin 47 500 kiinteistöä.

– Kuntien käyttötaloudessa kiinteistöjen aiheuttamisen kulujen osuus on merkittävä. Kunnissa tehdään kyllä kartoituksia, mutta usein energiatehokkuus ei ole ensisijaisena tavoitteena, vaan säädöt ovat pääosin taloteknisiä ja kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviä, energia-asiantuntija Vesa Peltola Kuntaliitosta kertoo.

– Olemme olleet tyytyväisiä Maunun koulun energiatehokkuuden optimointiin. Olemme käyttäneet nollaE:tä apuna suunnittelussa muutamassa muussakin kohteessamme, kertoo Ruskon kunnan työpäällikkö Markku Jessen-Juhler.

Hän kertoo, että aiemmilla energiansäästötoimenpiteillä saavutetut säästöt Rusko sijoittaa uusiin energiatehokkuutta parantaviin toimiin.