Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Kuusamo saa uuden poliisiaseman

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Uuden poliisiaseman rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan kesällä 2021 ja urakoitsija valitaan keväällä.Vuokrasopimukselle on saatu valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puolto.

Hanke toteutetaan poliisin ja Senaatin yhteistyöllä laatiman poliisitalokonseptin mukaan, ja siinä hyödynnetään erityisestipienemmille poliisiasemille suunniteltua modulaarista poliisitalomallia.Uudet tilat mahdollistavat joustavasti tilojen muutokset tulevaisuudessa esimerkiksi työntekijöiden määrän lisääntyessä nykyisestä noin 40 työntekijästä. Työtiloissa on hyödynnetty osin monitilamallia. Lisäksi Kuusamoon tulee ampumarata, ja vapautensa menettäneille rakennetaan moduuliputkat, jotka ovat siirrettäviä.

Uusi poliisiasema sijoittuu Rajavartiolaitoksen toimintojen läheisyyteen, jonka myötä saavutetaan synergiaetuja koulutus- ja kalustoyhteistyöstä, ampumaradan käytöstä, yhteispartioinnin järjestelyistä ja yhteisistä turvallisuusvaatimuksista alueella. Lisäksi aluetta kehitetään rakentamalla uusi tieliittymä, josta poliisi pääsee helpommin ja turvallisemmin lähtemään liikkeelle hälytystehtäviin. Alueelta on myös hyvä yhteys keskustaan ja Rukan matkailukeskukseen.

Uuden poliisiaseman on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Uki-Arkkitehdit Oy.