Kiviruukki, viistokuva pohjoisesta. Havainnekuva: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Kiviruukista halutaan vehreä kaupunkielämän ja kiertotalouden keskus

Kiviruukki, viistokuva pohjoisesta. Havainnekuva: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Kiviruukki sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Kivenlahden tulevasta metroasemasta.

Alueen sydämeksi tulee Kiviruukin aukio: elävä ja monipuolinen julkinen kaupunkitila, jonka ympärille sijoittuu asumista, koulutusta, tutkimusta, työpaikkoja ja palveluita. Tiiviin kaupunkirakenteen ansiosta alueelle on Espoon mukaan mahdollista rakentaa tehokas ja vähäpäästöinen energiajärjestelmä.

Kiviruukin julkiset palvelut sijoitetaan siten, että ne ovat hyvin saavutettavissa jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Kun metron läntinen pääteasema valmistuu Kivenlahteen vuonna 2023, alueesta muodostuu keskeinen liikenteen solmukohta. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät sujuvasti Kivenlahden metrokeskuksesta Kiviruukkiin, kun Länsiväylän alittava Tschetschulininportti rakennetaan. Kaavassa varaudutaan siihen, että Kiviruukin läpi voidaan rakentaa myöhemmin Kauklahden ja Kivenlahden välinen joukkoliikenneväylä.

Kiviruukkiin on Espoon mukaan kasvamassa kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskus, Cleantech Garden, joka kokoaa yhteen tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen toimijoita sekä alan edelläkävijäyrityksiä.

Kaupunginhallitus asettaa päätöksellään Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivää, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää ehdotuksen nähtävilläolon aikana tiedotus- ja keskustelutilaisuuden.