teravin_karki
Kuva: Turun kaupunki

Kupittaan kärjen hankesuunnittelu alkaa Turussa

Turun kaupunki on vahvistanut Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen allianssisopimuksen sekä hankesuunnitteluvaiheen tilauksen Terävin kärki -allianssiryhmän kanssa. Ryhmään kuuluvat YIT Suomi, Lundén Architecture ja Arkkitehdit von Boehm – Renell sekä alihankkijoina COBE A/S sekä AFRY Finland  ja WSP Finland.

Kuva: Turun kaupunki

Kupittaan kärkeä koskevassa hankkeessa Kupittaan ja Itäharjun yhdistävälle alueelle toteutetaan muun muassa junaradan ja Helsinginkadun ylittävä kansirakenne, pysäköintilaitos sekä Turun ammatti-instituutin Taito-kampus.

– Tiedepuiston kehittämistä toteuttava Kupittaan kärjen kumppanuushanke on kaupunkikehityksen kannalta ehdottomasti Turun tärkeimpiä suurhankkeita. Turun Tiedepuisto on merkittävä työ- ja koulutuspaikkojen keskittymä, jossa kohtaavat niin nykyiset kuin tulevat huippuosaajat. Kupittaan kärjen kokonaissuunnitelman ja uusien liikennejärjestelyjen myötä myös alueen keskeinen rooli eri kulkutapamuotojen reittien linkittäjänä tulee entisestään kasvamaan, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Terävin kärki -allianssiryhmä valittiin Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen toteuttajaksi julkisella hankintamenettelyllä, jonka päätöksen Turun kaupunginhallitus vahvisti joulukuussa 2022.

– Allianssin toimijat muodostavat hyvin erilaisista vahvuusalueista koostuvan kokonaisuuden, joka mahdollistaa alueen tasapainoisen ja monipuolisen kehittämisen. Kyseessä on aivan poikkeuksellinen hanke, sillä nyt ollaan luomassa kerralla visiota kokonaan uudesta kaupunginosasta ja tähän tehtävään allianssin osapuolet suhtautuvat kunnianhimoisella asenteella, Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mäkinen kertoo.

Kehitysvaiheen aikana allianssi laatii hankesuunnitelmat Helsinginkadun ja radan ylittävälle kansirakenteelle, siihen liittyvälle pysäköintilaitokselle sekä Taito-kampukselle. Kehitysvaiheen aikana laaditaan myös suunnittelualuetta koskeva asemakaava.

– Hankkeella tulee olemaan isot heijastusvaikutukset moneen muuhun projektiin Kupittaan alueen ja koko Turun kaupungin kehittämisessä. On suuri ilo päästä toteuttamaan näin merkittävää ja laajaa kokonaisuutta yhdessä kokeneiden ja osaavien yhteistyökumppanien kanssa, Lundén Architecture Oy:n johtaja Eero Lundén sanoo.

– Uskon, että kehitysvaiheessa onnistumme yhdessä osapuolten kanssa tarkentamaan ja parantamaan suunnitelmaa monin tavoin. Kupittaan kärki on yksi YIT:n suurimmista ja tärkeimmistä strategisista kaupunkikehityshankkeista, ja tulemme hyödyntämään sen oppeja kaikissa toimintamaissamme, YIT:n Kaupunkikehityksestä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Juha Kostiainen toteaa.

Tavoitteena on tuoda Kupittaan kärjen infrahankkeen ja Taito-kampuksen hankesuunnitelmat päätöksentekoon vuoden 2024 alussa. Hankesuunnitelmat hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto.