arboria
Arboria, Architects of Air. kuva: Jaana Ahti-Virtanen

EU:n komissio: Tarvitaan pelisäännöt vihreysväittämiin

EU:n komissio on antanut vihreitä väittämiä koskevan direktiiviehdotuksen, jolla tarkennetaan ympäristömainonnan pelisääntöjä. Tavoitteena on antaa luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista sekä vähentää viherpesua.

Arboria, Architects of Air. kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Kuluttajien huoli ilmastosta ja luonnosta näkyy markkinoilla. Tällä hetkellä kuluttaja ei kuitenkaan voi luottaa väittämiin kuten fossiiliton tai ilmastoystävällinen, sillä viherpesu markkinoinnissa on liian yleistä. Läpinäkyvät kriteerit auttaisivat kuluttajia vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia ja antaisivat myös ansaitun edun aidosti ympäristöystävällisille tuotteille, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

Direktiiviehdotuksen mukaan yritysten ympäristöväittämien on perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niissä on otettava huomioon tuotteen koko elinkaari sekä keskeiset ympäristövaikutukset.  Lisäksi mainonnassa käytettyjen vihreiden väittämien pitää perustua kolmannen osapuolen todentamiseen.

Jatkossa on tarkoitus sallia vain EU:n laajuiset ympäristömerkit. Jos uusia ympäristömerkkejä otetaan käyttöön, niiden pitää olla ympäristötavoitteiltaan kunnianhimoisempia kuin olemassa olevat ja ne vaativat EU:n ennakkohyväksynnän.

Suomen kanta direktiiviehdotukseen on, että on vältettävä liian monimutkaista sääntelyä ja otettava huomioon jo käytössä olevat ISO 14024 -standardin mukaiset ympäristömerkit kuten EU-ympäristömerkki ja Pohjoismainen Joutsenmerkki.