Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan Kuopion koulun hirsirakenne pienentää päästöjä 241 hiilidioksiditonnia verrattuna betonirakenteeseen. Työmaakuvassa nostetaan hirsiä sääsuojan sisään.

Kuopion vähähiilinen hirsikoulu asennetaan kolmessa päivässä

Kuopion Kaislastenlahdessa kohoaa tällä viikolla yli 2800 neliön vähähiilinen koulukeskus. Hirsien asennus päärakennukseen tehdään vain kolmessa päivässä.

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan Kuopion koulun hirsirakenne pienentää päästöjä 241 hiilidioksiditonnia verrattuna betonirakenteeseen. Työmaakuvassa nostetaan hirsiä sääsuojan sisään.

Poikkeuksellisen nopealla asennuksella minimoidaan pitkän ulkona säilytyksen aiheuttamat mahdolliset myöhemmät sisäilmariskit. Suuren hirsimäärän pitkäaikaisessa säilytyksessä ulkona on riskinsä.

– Hirsi imee sateettomallakin säällä ulkoilmasta kosteutta huolimatta nykyisin yleistyneistä julkisten hankkeiden sääsuojista. Koulun hirret valmistuivat tehtaalta perjantaina ja pakattiin kuljetukseen sunnuntaina. Asennustiimimme aloitti työnsä maanantaiaamuna kello 7, kertoo Ollikaisen Hirsirakenteen toimitusjohtaja Tero Ollikainen.

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan koulun hirsirakenne vähentää päästöjä pääosin rakennusvaiheessa 241 hiilidioksiditonnia verrattuna betonirakenteeseen. Maalämpöratkaisu vähentää hiilidioksidipäästöjä elinkaarilaskelmalla 50 vuoden aikana 1080 tonnia verrattuna kaukolämpöön.

Aurinkopaneelit vähentävät ostosähkön tarvetta. Päästöjä vähentävä vaikutus paneelien valmistus huomioiden on 50 vuodessa 29 hiilidioksiditonnia. Kokonaispäästöissä vähennys on 44 prosenttia verrattuna betonirakenteiseen, kaukolämmöllä lämmitettävään ja aurinkopaneelittomaan rakennukseen.

Laskelmat perustuvat oletusarvoihin, joita olivat mm. 2873 neliömetrin lämmitettävä  nettoala ja 25 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä.

Kuopion ensimmäinen hirsikoulu korvaa kaupungin läntisen maaseutualueen kolme koulukiinteistöä vuoden 2021 alusta.

Koulu on pilottikohde julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämöhankkeessa, joka pyrkii lisäämään tietoa vähähiilisyyden ja kiertotalouden hyödyistä jo kuntien hankintojen suunnitteluvaiheeseen.

Kuopion koulun rakennustöistä vastaa Rakennustyö Salminen. Rakennuttaja on Kuopion Tilakeskus.