Kuopion nykyinen oikeus- ja poliisitalo on vuodelta 1992. Kuva: Savon arkkitehtuuriopas arksavo.fi

Kuopion uuden pääpoliisiaseman suunnittelu etenee

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt suunnittelee uuden poliisi­talon rakentamista valtion tontille Kuopion Savilahteen. Tavoitteena ovat terveelliset, turvalliset ja poliisin toimintaa tukevat toimi­tilat. Senaatti-kiinteistöt on valinnut hankkeen allianssi­kumppaniksi SRV Rakennus Oy:n, jonka kanssa aloitetaan hankkeen jatko­suunnittelu. Allianssi­sopimus alle­kirjoitettiin perjantaina 24.5.2024, ja sopimuksen mukainen rakennus­töiden tavoite­kustannus on noin 70 miljoonaa euroa. Suunnitelman edistäminen rakennus­vaiheeseen edellyttää vielä useita päätöksiä. 

Kuopion nykyinen oikeus- ja poliisitalo on vuodelta 1992. Kuva: Savon arkkitehtuuriopas arksavo.fi

Hankkeessa suunnitellaan noin 15 300 neliöisen pää­poliisiaseman rakentamista Itä-Suomen poliisi­laitokselle Savilahteen noin kolmen kilo­metrin päähän Kuopion keskustasta. Poliisin uusien tilojen hanke­suunnittelu valmistui huhtikuussa 2024, ja Senaatti yhdessä SRV:n kanssa aloittaa hankkeen tarkemman suunnittelun kärkihanke­allianssimallin mukaisesti.

– Suunnittelu jatkuu yleissuunnittelu­vaiheella, jossa tarkennetaan suunnitelmien yksityis­kohtia. Suunnittelu­vaihe kestää ensi vuoden alkuun, jonka jälkeen voidaan tehdä päätös mahdollisesta rakentamis­vaiheeseen siirtymisestä, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaja­päällikkö Outi Hiltunen.

Toteutuakseen hanke tarvitsee vielä valtio­neuvoston raha-asiain­valiokunnan puollon, sisä­ministeriön päätöksen vuokran rahoituksesta sekä Senaatti-kiinteistön hallituksen investointi­päätöksen ja rakentamis­luvan. Rakennus­työt voisivat alkaa vuonna 2025, ja uusi poliisi­talo otettaisiin käyttöön keväällä 2028.

Rakennushanke toteutetaan kärkihanke­allianssimallilla, jonka Senaatti on kehittänyt erityisesti suurten ja vaativien rakennus­hankkeiden toteuttamiseen. Allianssi­malli mahdollistaa vielä toteutus­vaiheessa suunnitelmien ja toteutus­ratkaisujen kehittämisen käyttäjien tarpeet huomioiden.