Kuva: Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

Kuopion entinen Verotalo muuttuu oikeustaloksi

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Kuopion entiseen Verotaloon tiloja Pohjois-Savon käräjäoikeudelle, Syyttäjälaitokselle ja Ulosottolaitokselle.  Uusien tilojen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2023 loppupuolella.  

Kuva: Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy

Entisen Verotalon tilat ovat tyhjillään verohallinnon muutettua Viestikadulle. Käräjäoikeus muuttaa Tulliportinkadulle ahtaasta oikeus- ja poliisitalosta. Syyttäjälaitoksella on tällä hetkellä tiloja sekä Asemakadulla että Kirkkokadulla. Ulosotto toimii nykyisin Viestikadulla. Uuden tilaratkaisun myötä useita oikeushallinnon toimijoita saadaan koottua samaan osoitteeseen.  

Tilojen suunnittelun lähtökohtana ovat oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaiset turvalliset ja terveelliset tilaratkaisut, jotka tukevat erityisesti uusia työnteon tapoja ja digitalisaatiota. Oikeustalon tilaratkaisu koostuu istuntosaleista, asiakaspalvelu- ja toimistotiloista.

Rakennushankkeesta vastaavan Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jarkko Karvosen mukaan kohteessa on aloitettu purkutöitä ja tehdään toteutussuunnittelua. 

Vuokrasopimukset on allekirjoitettu marraskuussa 2021. Hankkeen investointikustannukset ovat yhteensä noin 14,2 miljoonaa euroa.  

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2022 suunnitteluvaiheen rinnalla. Uusien tilojen arvioidaan olevan valmiit vuoden 2023 loppupuolella.