Havainnekuva: Kaupunkiliikenne Oy

Koskelan raitioliikenteen varikko kehitysvaiheeseen

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on tehnyt sopimuksen Koskelan varikko­hankkeen allianssi­mallisen urakan kehitys­vaiheesta. Hankkeen palvelun­tuottajana on Akseli-niminen ryhmittymä, jossa ovat pää­toteuttaja Skanska ja suunnittelijat Sweco Finland, Sipti Infra, Rejlers Rakentaminen ja Arkkitehtityöhuone APRT.

Havainnekuva: Kaupunkiliikenne Oy

Varikon hankesuunnitelman mukainen kokonaiskustannus­arvio on 275 miljoonaa euroa.

Elokuussa 2023 käynnistyneessä noin vuoden kestävässä kehitys­vaiheessa allianssi määrittelee raamit hankkeen toteutukselle.

Allianssin projektipäällikkö on Skanskan Janne Tikkamäki,ja hankkeen hanke­johtaja on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen Lotta Koski-Lammi.

Toteutusvaiheeseen on tarkoitus siirtyä syksyllä 2024, mistä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne tekee päätöksen erikseen.  

Koskelan varikko on valmistuttuaan Helsingin raitio­liikenteen toinen pää­varikko nyt rakenteilla olevan Ruskeasuon varikon ohella. 

Hankkeessa Koskelan nykyisen varikon tilat korvataan uudella varikolla. Varikolle rakennetaan tilat noin 100 raitio­vaunun säilytykselle, kunnossa­pidolle ja korjaukselle. Lisäksi varikko­kokonaisuuteen kuuluu rata­infran kunnossa­pidon varikko.

Koskelan varikko on osa laajempaa raitiovaunu­varikoiden kehittämis­suunnitelmaa, jonka mukaisesti varaudutaan pääkaupunki­seudun raitio­liikenteen kasvuun.

Uutta varikkoa voidaan alkaa rakentaa, kun Koskelan nykyisen varikon toiminnot siirtyvät kesällä 2024 valmistuvalle Ruskeasuon varikolle, jota Skanska myös rakentaa. Tavoitteena on, että Koskelan uusi varikko valmistuu vuonna 2028.