Kuvio: Tilastokeskus

Kivihiilen kulutus Q1: miinus 11 %

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni vuoden 2023 tammi–maaliskuussa 11 % vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon sekä teollisuuden polttoaineena 620 tuhatta tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 15,6 petajoulea. Tammi–maaliskuussa kivihiiltä kului 56 % vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Kuvio: Tilastokeskus

Kivihiilen kulutus väheni vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuosien 2021 ja 2022 kasvun jälkeen. Tilastokeskus kertoo. Kivihiilen kulutus väheni tammikuussa 17 % ja helmikuussa 14 % edellisvuodesta. Maaliskuussa 2023 kivihiilen kulutus sen sijaan pysyi vuoden 2022 tasolla. Tammikuu oli edellisvuotta leudompi mutta maaliskuu kylmempi. Kivihiilen kulutus laski vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa.

Kivihiilen kysyntään vaikuttavat Tilastokeskuksen mukaan muun muassa polttoaine- ja sähkömarkkinoiden hintasuhteet ja niiden muutokset. Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti myös kausittain. Osa kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä.

Tilastokeskuksen mukaan kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi pitkällä aikavälillä, ja kivihiiltä käyttävien laitosten lukumäärä on jatkuvasti laskenut. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029.

Kivihiilivarastot olivat maaliskuun 2023 lopussa 1297 tuhatta tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 64 % suuremmat.