Kuva: Fira

Fira kieltää kevytyrittäjyyden rakennustyömaillaan

Fira kieltää kevytyrittäjyyden kaikilla rakennustyömaillaan minimoidakseen riskejä työperäiseen hyväksikäyttöön ja lakisääteisten velvoitteiden laiminlyöntiin alihankintaketjussaan. Kielto koskee kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta ilman omaa Y-tunnusta työskenteleviä henkilöitä.

Kuva: Fira

Firan mukaan päätös tehtiin tämän vuoden puolella ja siitä kerrottiin kumppaniverkostolle huhtikuussa. Kielto kevytyrittäjyydestä Firan työmailla astui voimaan välittömästi tarkoittaen sitä, että Fira ei solmi enää uusia kevytyrittäjäsopimuksia työntekijöiden kanssa ja vanhojen sopimusten osalta siirtymäaika on kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Kevytyrittäjyyden kielto koskee myös Firan aliurakoitsijoita sekä heidän allaan toimivia aliurakoitsijoita. Kielto koskee kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta ilman omaa Y-tunnusta työskenteleviä henkilöitä.

Firan mukaan vastuullinen ja läpinäkyvä toimitusketju on yksi sen vastuullisuusohjelman kuudesta pääteemasta.

− Rakennusalan yrityksenä meillä on tärkeä rooli harmaan talouden torjunnassa ja vastuumme ulottuu myös yhteistyösuhteisiimme. Emme voi hyväksyä kevytyrittäjyyttä työmaillamme siihen liittyvien vakavien epäkohtien vuoksi. Päätöksen myötä haluamme varmistaa, että Firan rakennustyömailla työskentelevät ovat turvassa työperäiseltä hyväksikäytöltä ja heidän eläke- ja vakuutusturvastaan huolehditaan asianmukaisesti lain vaatimalla tavalla, toteaa Firan hankintajohtaja Mikko Anttila.

Vuoden 2023 maaliskuussa Rakennusalan ammattilaisten etujärjestö Rakennusliitto ja rakennusalan yritysten edunvalvoja Rakennusteollisuus RT ry julkaisivat yhteisen kevytyrittäjyyttä koskevan kannanoton osana uutta työehtosopimusta. Fira sanoo toimivansa Rakennusteollisuuden ja Rakennusliiton antaman suosituksen mukaisesti.