Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Kiinteistö- ja rakennusala on kirjannut oman kasvuohjelmansa

Kiinteistö- ja rakennusalaa laajasti edustavan KIRA-foorumin toimijat ovat koonneet alalle kasvuohjelman. Tavoitteena on luoda kilpailukykyisiä ratkaisuja ja hyvinvointia asukkaille, yrityksille, julkisille toimijoille ja yhteiskunnalle. KIRA-alan lupaus on toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö vuonna 2030.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Ohjelman tavoitteet jakautuvat kolmeen teemaan: vihreä siirtymä, tuottavuus ja digitalisaatio sekä arvonluonti läpi elinkaaren. KIRA-foorumi on kirjannut ohjelmaan 13 mahdollisuutta alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kasvupotentiaalin osalta tärkeimpinä nähdään kestävät rakennukset, infra ja muuntojoustavat ratkaisut, vähähiiliset rakennusmateriaalit, energiatehokkaat ratkaisut ja energiakäytön optimointi sekä toimiva kiertotalous.

Kasvuohjelmassa on 14 toimenpidettä, joita ohjelman toteuttajat ovat sitoutuneet edistämään vuosina 2022–2025. Toimenpiteet sisältävät pilotointia, tutkimusta ja osaamisen kehittämistä. 

– Rakennettu ympäristö vastaa hieman yli kolmasosasta energiankulutuksestamme, joten sen kehittämisessä on erittäin suuri potentiaali esimerkiksi päästöjen vähentämisessä, ohjelmavalmistelusta vastannut kasvuohjelmatyön vetäjä, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen sanoo.

– Ohjelmatavoitteiden liikkeelle saamiseksi valtion on mahdollista nopeasti ohjata EU-rahoitusta Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. Keskipitkällä aikavälillä valtion tulisi kuitenkin kohdistaa KIRA-alan kestävää kasvua tukevalle tutkimus- ja kehitystoiminnalle erityinen rahoitusohjelma, KIRA-foorumin puheenjohtaja, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa.

Tarkoitus on aluksi panostaa muutamaan kasvumahdollisuuteen, jotka ovat merkittäviä ja investointivalmiita. Työ jatkuu tarkempien edistymis- ja tulosmittareiden määrittämisellä sekä riskien kartoituksella.

Ohjelmavalmistelussa on ollut mukana suuri joukko kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoita.

KIRA-foorumissa ovat mukana Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto, Kiinteistötyönantajat, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuus RT, Rakennustieto Oy ja Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, RIL, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL sekä Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka.