Havainnekuva Kansallismuseon tontista, jolla näkyy laajennusosan maanpäällinen paviljonki. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Kansallismuseon 55 miljoonan euron korjaus ja laajennus alkaa syksyllä

Senaatti-kiinteistöt on aloittamassa Kansallismuseon laajennusosan rakentamisen syksyllä. Samanaikaisesti peruskorjataan päärakennus. Kansallismuseo sulkeutuu yleisöltä 16.10.2023 ja avautuu kokonaisuudessaan keväällä 2027.

Havainnekuva Kansallismuseon tontista, jolla näkyy laajennusosan maanpäällinen paviljonki. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy

Kansallismuseo valmistui vuonna 1910, ja se avattiin yleisölle vuonna 1916. Vuonna 2019 järjestettiin museon laajennuksesta avoin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti JKMM Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Atlas. Sen pohjalta toteutetaan pääosin maan alle sijoittuvat uudistilat, laajennuksen ja päärakennuksen yhdistäminen sekä pihapuiston paviljonki.

– Kokonaisuus muodostaa ajanmukaiset ja vaikuttavat puitteet toimia aktiivisesti kansallisena ja kansainvälisenä kulttuurilaitoksena ja parantaa edellytyksiämme vahvistaa yhteiskuntamme moninaisuutta, kulttuurista kestävyyttä ja sivistyksellistä pääomaa. Elävä suhde kulttuuriperintöön ja myönteinen kulttuurien välinen vuoropuhelu tuovat elintärkeitä voimavaroja ja kykyä nähdä vaikeiden aikojen yli, Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila sanoo.

Päärakennuksessa sijaitsevat jatkossakin pysyvämmät perusnäyttelyt ja uudisosassa ovat suuret vaihtuvat näyttelyt.

Rakennushankkeen tavoitebudjetti on 55 miljoonaa euroa, ja lisärakennuksen laajuus on 6465 bruttoneliömetriä.

Uudisosan urakoitsija on SRV. Rakennushanke toteutetaan kärkiallianssimallilla, jonka Senaatti on kehittänyt erityisesti suurten ja vaativien rakennushankkeidensa toteuttamiseen.