business finland
Kuva: businessfinland.fi

Business Finlandilta 70 miljoonan euron tuki 6 veturiyritykselle

Business Finland on päättänyt jakaa NextGenerationEU-rahoitusta Konecranesille veturiyrityksenä. Tukea saavat myös Bittium, Danfoss, Orion sekä Ponsse ja Epec haastajaluokan veturiyrityksinä.

Kuva: businessfinland.fi

Business Finlandin veturiyritysrahoituksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille.

Business Finland voi rahoittaa veturiyritystä 20 miljoonalla eurolla ja haastajaluokan vetureita 10 miljoonalla. Lisäksi Business Finland varautuu rahoittamaan veturiyrityksen ekosysteemiä yhteensä 50 miljoonalla eurolla ja haastajaluokan veturien ekosysteemiä 20 miljoonalla.

Veturirahoitusta saaneet yritykset sitoutuvat yhteensä 375 miljoonan euron tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäyksiin rahoitettujen projektiensa aikana.

– Yrityksillä on kyky aktivoida liiketoimintaekosysteemiä kansainvälisillä markkinoilla, ja näin saamme aktivoitua myös yksityistä rahoitusta TKI-investointeihin. Ilahduttavaa on, että tällä kertaa mukana on niin monta haastajayritystä, sanoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

Konecranesin Zero4-projektin visiona on digitalisoitu materiaalivirran hallinta, jossa automaatio, ekotehokkuus sekä työntekijät ovat tuottavuuskehityksen keskeiset tekijät. Tavoitteena on luoda materiaalivirtojen yhteinen alusta yhdessä ekosysteemikumppaneiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja asiakkaiden kanssa.

– Yhdessä rakennettava materiaalivirtojen alusta yhdistää laitekannan tuottamaan digitaalista tietoa materiaalin liikkeistä. Tämä tulee avaamaan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uusien, innovatiivisten laite-, ohjelmisto- ja palveluratkaisuiden kehittämiseen. Konecranesin ydinosaamista ekosysteemissä ovat teollisuuden ja satamien materiaalivirtaratkaisut sekä uuden teknologian kehittäminen ja kaupallistaminen, kertoo Konecranesin tutkimus- ja kehitysjohtaja Matti Kemppainen.

Orion Pharma rakentaa Suomeen virtuaalisen lääketutkimus ja -kehitysmallin, jossa innovatiiviset startup-yritykset, pienet ja suuret yritykset sekä akateemiset instituutiot yhdessä kehittävät kokonaan uudenlaisia tuotteita ja palveluja maailman terveydenhoitomarkkinoille.

Bittiumin Seamless and Secure Connectivity -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa erilaisilla toiminta-alueilla päästä päähän ulottuvien yhteyksien luotettavat, tietoturvalliset ja häiriösietoiset liitettävyysarkkitehtuurit ja tuotteet, mukaan lukien tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaripalvelut.

Ponsse ja Epec toteuttavat FORWARD’27-ohjelmaa, jossa Ponsse kehittää seuraavan sukupolven kestävän kehityksen mukaisia tavaralajimenetelmän metsäkoneita sekä niihin liittyviä älykkäitä ja datapohjaisia digitaalisia ratkaisuja ja Epec raskaiden työkoneiden ohjausjärjestelmiä, sähköistymisen ja autonomisen toiminnan ratkaisuja, päästöttömiä voimansiirtoratkaisuja sekä datan keräämisen, optimoinnin ja siirron ratkaisuja.

Danfossin Fossil Free Future -ohjelmassa on kolme osaa: huipputehokkaan älykkään tehoelektroniikan käyttö sähköistämisen tarpeisiin, liikkuvien työkoneiden sähköistäminen, älykkäät energiavarastointiratkaisut ja latausinfrastruktuuri sekä vihreän vedyn tuotannon tehokkuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen.

– Ekosysteemimme tukee vahvasti Suomen hallituksen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa ehdotettuja ratkaisuja. Olemme tunnistaneet kolme erityistä painopistealuetta, jotka kaikki ovat tärkeitä energia-alan murrokselle. Kaikilla näillä alueilla Danfossilla on vahvaa asiantuntemusta ja ainutlaatuinen asema arvoketjussa, mikä antaa yhtiölle merkittävän edun olla johtamassa ekosysteemin luomista tälle toimialalle, sanoo Danfoss Power Electronics and Drives -liiketoiminta-alueen johtaja Mika Kulju.

Business Finlandin veturirahan seuraavat hakukierrokset päättyvät 13.4.2023 ja 13.9.2023.