Vannas

Kallion jättimäisen viraston paikalle Helsingin ensimmäinen hybridirakennus

Senaatti-kiinteistöt järjesti suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Helsingin Kalliossa sijaitsevan kiinteistön kehittämisestä. Tontilla on aiemmin sijainnut 1970-luvulla rakennettu valtion virastotalo, joka purettiin vuonna 2017. Kilpailun voitti ehdotus, joka tuo paikalle liike-, toimisto- ja hotellitilaa sekä asuntoja.

Vannas

Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton ja Helsingin kaupungin kanssa.
Järjestetyn kilpailun tavoitteena oli löytää tontin käytölle uusi kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toteuttamiskelpoinen ratkaisu sekä sille toteuttaja ja uusi omistaja. Kilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta valmistellaan tontille asemakaavan muutos.

Tehtävänä oli suunnitella Haapaniemenkatu 4:n tontille toimitilasta sekä mahdollisista muista käyttötarkoituksista toiminnallinen kokonaisuus sekä luoda edellytykset tontille osoitettavien toimintojen toteuttamiselle. Kilpailuehdotusten odotettiin sopeutuvan alueen tulevaan kaupunkirakenteelliseen ja toiminnalliseen kontekstiin sekä osaltaan tukevan siinä tapahtuvaa kehitystä uutta luovassa hengessä.

”Edelleen jatkuvat muutokset valtion organisaatioissa, uudet työnteon tavat ja tehokkaat tilaratkaisut vähentävät valtion tilatarpeita, mistä myös tämän tontin kehittämisen ja myynnin lähtökohta kumpuaa. Vielä muutama vuosi sitten tontille oli suunnitteilla uusi valtion virastotalo. Nyt toteutetun kilpailun avulla tämä tyhjäksi jäänyt tontti saadaan kehitettyä uuteen elämään osaksi toimivaa Helsinkiä.” sanoo Senaatin kiinteistökehitys ja -myyntiyksikön johtaja Mauri Sahi.

Yhdeksän ehdokkaan joukosta kilpailun voittajaksi valittiin Skanskan ja Anttinen Oiva Arkkitehtien ehdotus nimeltä Vannas. Kilpailun tuomaristo koostui Senaatin, Helsingin kaupungin ja Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) edustajista.

”Voittanut ehdotus kunnioittaa alueen arvokasta arkkitehtuuria uudella komealla tavalla. Ehdotus on myös tuore tulkinta alueen toiminnallisesta luonteesta. Hienoa että juuri Vilhonvuoreen ollaan saamassa Helsingin ensimmäinen hybridirakennnus.” sanoo kilpailun tuomaristossa ollut Helsingin kaupungin kaavoitusarkkitehti Perttu Pulkka.

Vannas-konseptin lähtökohtana on luoda Haapaniemenkatu 4:stä keskeinen osa sosiaalisesti, kulttuurisesti ja toiminnallisesti tiivistä urbaania aluetta, joka elää 24/7. Vannas tarjoaa vaihtoehtoisia asumisratkaisuja, joustavia ja monimuotoisia tulevaisuuden työskentelytiloja sekä urbaaneja elämyksiä ja palveluita kaikille kaupunkilaisille. Korttelitasolla on kehitetty uudenlainen asumisen, työnteon ja viihtymisen yhdistävä malli, jossa tuodaan asukkaille erilaisia palveluja ja ratkaisuja arkielämään, kulttuuriin ja työskentelyyn liittyen.

”Käytimme kilpailuedotuksemme kokonaisuuden suunnittelussa apunamme palvelumuotoiluyritys Hellonia. Sen toteuttamien haastattelujen avulla muodostettiin näkemyksiä siitä, mitä alueella asuvat ja siellä toimivat ja liikkuvat toivovat korttelilta ja sen palveluilta. Nämä näkemykset toimivat suunnittelun lähtökohtina”, kertoo johtaja Antti Nousiainen Skanska CDF:stä.

Rakentaminen tontilla voidaan aloittaa arviolta vuoden 2021 aikana alueen kaavoituksen valmistuttua.

Kaikki suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun toimitetut ehdotukset ovat esillä näyttelyssä Kansakoulukatu 3:n Areena-kerroksessa maanantaista 30.9. perjantaihin 18.10. saakka.

Kehitysprojektin verkkosivut: https://www.senaatti.fi/kiinteistokehitys/haapaniemenkatu-4/