Kuva: Kainua-allianssi

Kainuun uuden sairaalan peruskivi muurattu

Kainuun uuden sairaalan peruskivi on muurattu juhlallisin menoin Kajaanissa. Perinteisiin kuuluen rakennuksen peruskirja, päivän sanomalehti, rakennuspiirustukset sekä eräitä sairaalainstrumentteja laskettiin suljetussa metallikapselissa perustuksiin jälkipolvien löydettäväksi. Juhlallisuuksiin osallistuivat valtiovallan, kainuulaisten sekä rakentamisesta vastaavan Kainua-allianssin edustajat.

Kuva: Kainua-allianssi

Mukana peruskiveä muuraamassa oli myös kajaanilaisia alakoululaisia, joiden sukupolvea uusi sairaala tulee palvelemaan pitkälle kuluvan vuosisadan ajan. Soidinsuon koulun oppilaiden laatimista sairaalapiirroksista yksi talletettiin myös rakennuksen peruskiveen.

Sairaalan rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2017, ja työt ovat edenneet lohkoittain kesän aikana perustus- ja runkotyövaiheisiin. Työmaa sijaitsee nykyisen sairaalan alueella, joten hankkeen erityispiirteitä ovat korkeat turvallisuus- ja häiriöttömyysvaatimukset. Kokonaisuudessaan työt on suunniteltu päättyväksi lokakuussa 2021.

Uusi sairaala on Kainuun suurin julkinen rakennuskohde, joka tarjoaa tulevina vuosina kymmeniä aliurakoita sekä laite- ja materiaalitoimituksia. Työmaan keskivahvuus on noin 200 henkilöä.

Sairaalan suunnittelussa korostuvat viihtyisät, tehokasta hoitoa tukevat tilat sekä kuntouttava hoitoympäristö. Betoni- ja teräsrakenteiden lisäksi Kainuun uudessa sairaalassa hyödynnetään myös puurakentamista. Päärakennuksen ulkoseinissä käytetään yli 10 000 m2 puuelementtejä.

Sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto sekä Kainua-allianssin yritysten toimitusjohtajat Tuomas Särkilahti Skanskasta, Ville Tamminen Caverionista ja Markku Varis Swecosta ovat tyytyväisiä hyvin käynnistyneeseen rakennusvaiheeseen.

”Allianssille tärkein tehtävä on tehdä hyvä sairaala kainuulaisille sekä toteuttaa se turvallisesti ja laadukkaasti”, johtajat linjaavat.


Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot uudistuvat vuoteen 2021 mennessä. Uusi sairaala palvelee koko Kainuun väestöä ja siinä toimivat maakunnan ympärivuorokautinen päivystys sekä keskeiset erikoissairaanhoidon toiminnot, synnytys- leikkaus- ja osastohoidon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä Kajaanin perusterveydenhuollon palvelut. Sairaalahankkeen kokonaislaajuus on 46 000 brm2 ja kustannusarvio varusteluineen 153 MEUR.

Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymä, Sweco, Caverion ja Skanska.