Havainnekuva kunnostetusta Tourujoesta.
Pohja-aukollinen pato säätelee veden määrää Kankaan koskessa ohjaamalla osan virtaamasta kuvassa vasemmalla puolella olevaan tulvakanavaan. Muurissa olevan aukon kautta kalat ja muu eliöstö pääsee nousemaan kohti ylävirtaa. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Jyväskylän Tourujoki kunnostetaan

Jyväskylän kaupunki on päättänyt kunnostaa Tourujoen ja palauttaa sen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä jokivarren viheralueiden kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa ja keskeisen sijaintinsa vuoksi. Rakentamisvaihe tulee kestämään 2-3 vuotta.

Tourujoen kunnostus on osa Jyväskylän keskustan kehittämistä. Tavoitteena on elinvoimainen, vilkas, turvallinen, saavutettava ja viihtyisä kaupunkikeskusta. Kehitystyö tehdään yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa.

Kunnostusalue yltää Kankaan asuinalueelta Palokkajärvelle. Suurimmat muutokset tapahtuvat Kankaan asuinalueen kohdalla. Luonnosuojelualueella ei tehdä toimenpiteitä, sillä nyt kunnostettava osa Tourujokea on kriittisin osuus kalan nousun näkökulmasta.

Kankaan vanhan vesivoimalaitoksen pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös olemassaolevan Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen entiselle paikalle nykyistä pidempänä, ylittäen myös uuden rakennettavan luonnonmukaisen jokiuoman. 

Palokkajärven ja Kankaan alueen väliselle jokiosuudelle toteutetaan kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita yhteensä 1800 m2, josta kutusoraikkojen osuus on 600 m2. Joen yläjuoksulle ennen Palokkajärveä rakentuu pohjapato, joka säilyttää järven vedenkorkeuden nykyisellään.

Tourujoen varrelle on suunniteltu rantareittejä, oleskelualueita ja kaksi laituria. Taulumäellä sijaitsevan Koskenharjun kentän kohdalle on suunniteltu näköalapaikka. Osa suunnitelluista oleskelualueista osuvat Kehä Vihreän reitin varrelle täydentäen Kehä Vihreän oleskelualueiden kirjoa. Kehä Vihreä on Jyväskylän keskustaa kiertävä 10 kilometrin mittainen viheralueiden ja virkistysreittien kokonaisuus.

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät RPT SMART -hanketietopalvelusta. Pyydä ilmainen esittely ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!