Jyväskylän Kankaan uuden asuinalueen arkkitehtuurikisa ratkesi

Yleiseen arkkitehtuurikilpailuun Jyväskylän Kankaan alueen pohjoisosan asuinalueen suunnitelmasta tuli 25 ehdotusta. Parhaaksi arvioitiin ehdotus ”Rantakivet”, joka tuomariston mukaan luo uudenlaista kaupunkiympäristöä. Rantakivien takana on Arkkitehtitoimisto OPUS Oy:n ja Simon Mahringerin työryhmä, johon kuuluivat Matias Kotilainen, Simon Mahringer, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell sekä avustajat Fanni Kangasniemi ja Heljä Nieminen. 

Voittajaehdotuksessa kaksi epäsäännöllisen muotoista umpikorttelia on sovitettu lähiympäristöön tuomariston mukaan onnistuneesti, ja kortteleiden polveileva massoittelu muodostaa monipuolisia ulkotiloja. Kokonaisuutena korttelit muodostavat yllättävän ja uudenlaisen, mutta samalla luontevan jatkeen Kankaan olemassa olevalle korttelirakenteelle, tuomaristo toteaa. Kortteleiden julkisivuarkkitehtuuri on rauhallinen ja hyvin hallittu. Ratkaisu luo tuomariston mukaan selkeän yhteyden sekä Kankaan olemassa olevaan tiiliarkkitehtuuriin että Valkoisen talon pelkistettyyn julkisivuilmeeseen.

– Näimme kilpailutehtävään useita potentiaalisia ratkaisuita ja päädyimme tutkimaan useampaa ehdotusta kilpailuun. Ensimmäisellä sijalla palkitussa ehdotuksessamme kaupunkirakenteellinen lähtökohta oli selkeän urbaani. Koimme itse varsin onnistuneeksi suunnitelmassa esitetyn ulkotilojen julkisuusasteen kirjon; julkisesta puistotilasta puolijulkisten korttelipihojen kautta puoliyksityisille kattopuutarhoille ja yksityisille parvekkeille. Olemme hyvin kiinnostuneita jatkamaan kilpailussa esitettyjen ratkaisujen kehittämistä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Kankaan kehitysyhtiön kanssa, voittaneen työryhmän jäsen Tuomas Martinsaari kertoo.  

Toiselle sijalle palkintolautakunta asetti ehdotuksen ”Nila”, jonka oli laatinut OOPEAA Office for Peripheral Architecture ja tmi Otto Samuli Heinonen. Kolmannelle palkintosijalle ylsi ”Jatkumo”, jonka tekijät olivat KUMP Arkkitehdit ja Annina Ruuhilahti.