Jyväskylän Hipposkeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuoden puolella. Havainnekuva: businessjyvaskyla.fi/PES Arkkitehdit

Jyväskylän Hipposkeskuksen rakentaminen voi alkaa

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätös Hipposkeskus-hankkeen periaatepäätösten tarkentamisesta on saanut lainvoiman. Ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiittiyhtiö toteuttaa alueelle Liikuntakeskuksen monikäyttörakennuksen ja noin 700 auton pysäköintilaitoksen.

Jyväskylän Hipposkeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuoden puolella. Havainnekuva: businessjyvaskyla.fi/PES Arkkitehdit

Liikuntakeskukseen sijoittuu liikuntatiloja yli 20 lajiperheelle, monikäyttöinen MID-areena sekä kaupallisia tiloja. Valtuustopäätöksen lainvoimaisuus mahdollistaa sijoittaja- ja vuokralaisneuvottelujen edistämisen sekä liikuntatilojen jatkosuunnittelun liikuntaseurojen kanssa.
 
– Vaiheistaminen antaa meille hyvän mahdollisuuden saada Hipposkeskus-hanke käynnistettyä muuten vaikeassa sijoitusmarkkinassa, Hippos Ky:n pääsijoittajan, Sepoksen toimitusjohtaja Jouni Alho kertoo.
 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan valmistuvan keväällä 2026. Samanaikaisesti edistetään seuraavien vaiheiden eli Osaamiskeskuksen ja Jääurheilukeskuksen jatkosuunnittelua. 
 
– Hipposkeskus-hankkeen toteutuksen suunnittelu etenee nyt vauhdilla ja valmius rakentamisen käynnistämiseen on alkuvuodesta, urakkatarjoukset Liikuntakeskuksesta on saatu ja käymme selonottoneuvotteluja, hankkeen projektijohtaja Kai Ruuhonen kertoo.
 
Myös Osaamiskeskuksen ja Jääurheilukeskuksen urakoiden tarjouspyynnöt saadaan liikkeelle loppukeväästä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 210 miljoonaa euroa, välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat yli 1 900 henkilötyövuotta.
 
– Tämä on toivottu uutinen. Näin suuren hankkeen käynnistyminen tuo merkittävän seudullisen piristysruiskeen erityisesti taantumasta kärsivälle rakennusalalle, elinkeinojohtaja Anne Sandelin toteaa.

Esirakentaminen Hippoksella käynnistyy koepaalutuksilla marraskuussa ja varsinaiset työmaajärjestelyt toteutetaan alkuvuodesta 2024. Asumiselle kaavoitettu vanhojen tenniskenttien alue otetaan samassa yhteydessä tilapäisesti käyttöön rakentamisenaikaiselle asiakaspysäköinnille.