Jyväskyläkin selvittää kannelle rakentamista

Jyväskylän ratapihan ja Rantaväylän ylittävä kansi sijoittuisi Asema-aukion ja Lutakon tanssisalin välille. Kantta pidetään mahdollisena toteuttaa, mutta lisäselvityksiä tarvitaan. 

Jyväskylän keskustaa jakavat ratapiha ja Rantaväylä. Laajat rata- ja tiealueet katkaisevat alueiden väliset yhteydet sekä vievät tilaa ydinkeskustan toiminnoilta. Asian ratkaisemiseksi on visioitu kattamista, siltoja sekä ratapihan ja Rantaväylän siirtoja. Juuri valmistuneessa selvityksessä on  ensi kertaa tutkittu, olisiko kansirakentaminen Jyväskylässä mahdollista. 

– Olemme tutkineet, mihin kohtaan kansi olisi realistisinta toteuttaa ja minkäkokoinen se voisi olla sekä kuinka paljon kannen rakentaminen maksaa, kertoo erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand.

Selvityksessä esitetty kansiyhteys kehittäisi Jyväskylän keskustaa ja olisi vaihtoehto jalankulun ja pyöräilyn sillalle. Selvityksen mukaan kannen rakentaminen tukisi osaltaan Jyväskylän keskustavisiota kasvattamalla alueen asukasmäärää sekä parantamalla keskustan, sataman ja Lutakon tapahtumien toimintaedellytyksiä.

– Kansiyhteys rakennuksineen olisi myös uusi, näyttävä maamerkki Jyväskylässä. Se loisi elävää kaupunkiympäristöä alueelle, johon kaupunkilaisilla ei ole pääsyä ilman, että istuu joko junan tai auton kyydissä, Nordstrand toteaa.

Selvityksessä tarkasteltiin useita erilaisia silta- ja kansiyhteysvaihtoehtoja. Niiden pohjalta laadittiin Jyväskylään parhaiten sopiva periaatesuunnitelma, jossa kansi sijoittuisi Asemakadun jatkeeksi ja yhdistyisi Lutakon tanssisalin ympäristöön. Kannen päällä olisi kaupunkitilaa, johon sijoittuisi esimerkiksi asumista, toimistoja, liiketilaa ja muita palveluita. Ehdotettu rakentamisen määrä on yli 40 000 kerrosalaneliömetriä.

– Kannen toteutumisessa iso kysymys ovat kustannukset. Pelkkä kansirakenne maksaisi monia kymmeniä miljoonia. Vaikka kannelle tulee rakentamista, ei rakennusoikeudesta saatava tuotto kattaisi kokonaan kannen rakentamista. Kaupungin tulisi siis jollain tapaa osallistua kannen rahoittamiseen, jotta kansi toteutuisi, arvioi Nordstrand.

– Kaupunki ei vielä ole tekemässä päätöstä kannen toteuttamisesta. Käytännössä suunnittelu, yksityiskohtien tarkentaminen ja sopiminen eri tahojen kesken vievät prosessina helposti kymmenen vuotta ennen kuin kantta voidaan ryhtyä rakentamaan, Nordstrand sanoo.

– Ennen kuin kannen osalta voidaan edetä, tarvitaan Rantaväylän tarkempaa suunnittelua Satamakadun liittymän kohdalla. Tätä suunnittelua jatketaan seuraavaksi yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa, kertoo liikennejärjestelmäpäällikkö Hannu Onkila

Valmistunut selvitys on osa alueella käynnissä olevaa Keskusta-asemanseudun osayleiskaavatyötä. Valmistuneen periaatesuunnitelman ja selvityksen on laatinut Sitowise Oy. Keskusta-asemanseudun suunnittelu on myös yksi valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimenpiteistä.