Kuvat: Geberit Oy

Juomaveden riittävän virtauksen voi varmistaa hygieniahuuhtelulaitteella

Suomessa käyttöveden turvallisuus on yleisesti ottaen hyvä. Käyttövesi ei ole koskaan täysin bakteeritonta, mutta normaalisti bakteeripitoisuus on harmitonta. Bakteerikannan kasvua voivat kuitenkin aiheuttaa putkistoissa seisova vesi, sekä kylmän ja lämpimän veden väärät lämpötilat. Riski on suurimmillaan tyhjillään olevissa huoneistoissa, esimerkiksi vähällä käytöllä olevissa loma-asunnoissa. Rakennusvaiheen oikeaoppisella asennuksella ja putkiston hygienisellä ensitäytöllä terveysriskiä voi myös vähentää. Tarvittaessa käyttöveden turvallisuuden voi varmistaa Geberit Rapid -hygieniahuuhtelulaitteella, joka sopii sekä pysyvään että väliaikaiseen käyttöön.

Kuvat: Geberit Oy

Talousvedestä peräisin olevien tautien riski on suurin vauvoilla, pienillä lapsilla ja vanhuksilla. Siksi joissain kiinteistöissä käyttövesijärjestelmän turvallisuuteen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sairaalat, päiväkodit, vanhainkodit, elintarvikkeiden valmistus ja kylpylät.

– Veden laatu heikkenee, jos se pääsee seisomaan pidempään verkostossa. Jos hanoja ei käytetä hetkeen esimerkiksi lomareissun vuoksi, vettä kannattaa valuttaa kunnolla ennen sen käyttöä kotiinpaluun jälkeen, toteaa Tapio Aaltonen Geberit Oy:n teknisestä tuesta.

Täysin käyttämättä jäävän verkoston osa on tulpattava kiinni, jotta se ei toimisi mikrobilähteenä. Bakteerit pääsevät lisääntymään päättyvissä putkissa, joissa vesi ei vaihdu. Tyypillisiä esimerkkitapauksia ovat käyttämättömät pesukoneliitokset ja talven ajan käyttämättä olevat vesipostit. Hotelleissa vesi seisoo harvalla käytöllä olevissa huoneissa.

Tarpeeksi kylmää ja tarpeeksi kuumaa vettä

Lämpötila vaikuttaa käyttöveden hygieniaan, sillä bakteerit lisääntyvät erityisen nopeasti +25°C – +50°C -asteisessa vedessä. Siksi kylmän veden optimaalinen lämpötila on alle +20°C astetta. Lämpötilan nousu lisää mikrobien kasvua ja aineiden liukenemista veteen. Lämpimän veden tulisi puolestaan olla vähintään +55°C-asteista 1–2 minuutin valutuksella, kun hana on käännetty kuumaan ääriasentoon. Tasaisesti +60°C asteen lämmin vesi ei yleensä sisällä eläviä legionellabakteereja.

Veden lämpötilaan voi vaikuttaa putkistojen riittävällä eristyksellä. Huonosti eristetty kylmävesilinjasto voi lämmetä ja huonosti eristetty lämminvesilinjasto jäähtyä.

– Keski-Euroopassa legionellabakteerin aiheuttamat, vedestä leviävät epidemiat ovat ongelma. Tartunta ei tapahdu vettä juomalla, vaan hengittämällä vesihöyryä esimerkiksi suihkussa. Suomalaisten legioonalaistautitartunnat on saatu yleensä ulkomailta hotelleista tai kylpylöistä, mutta vesiputkistoihin päässeet pseudomonas-bakteerit ja muut mikrobit aiheuttavat vaaraa myös Suomessa. Porealtaat, poreammeet ja suihkulähteet vaativat säännöllistä huoltoa, etteivät ne ala toimia legionella- ja pseudomonas-bakteerien lähteinä, Aaltonen muistuttaa.

Hygieniahuuhtelulaite varmistaa veden riittävän kierron

Veden riittävän virtauksen voi varmistaa Geberit Rapid -hygieniahuuhtelulaitteella niissä kohteissa, joissa vesi jää seisomaan ja riskinä on käyttöveden saastuminen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi hotellit, sairaalat, hoitokodit, päiväkodit, koulut, urheiluhallit ja vapaa-ajan asunnot. Vesi voi seisoa myös tyhjillään olevissa huoneistoissa tai esimerkiksi saneerauksen tai laajennuksen alla olevissa kiinteistöissä.

Laite sopii sekä tilapäiseen että jatkuvaan käyttöön. Koska se on helppo irrottaa ja asentaa uudelleen, laitetta voi siirtää tai vaikka lainata, samalla tavalla kuin rakennusten kuivauslaitteita.

Geberit-hygieniahuuhtelulaitteen voi asettaa reagoimaan joko veden lämpötilaan, virtausmäärään tai toimimaan säännöllisesti asetettuina ajankohtina. Laitteen voi liittää myös BSMS-taloautomaatiojärjestelmään. Sensorit varmistavat, että vain tarpeellinen määrä käyttövettä valutetaan pois putkistosta. Näin tasapaino käyttövesiturvallisuuden ja vedensäästön välillä säilytetään. Laitetta voi ohjata helposti älypuhelinsovelluksella, joka on saatavana iOS- ja Android-puhelimiin.

Hygieniahuuhtelulaitteessa on integroitu magneettiventtiili ja puhdistettava vesilukko. Se voidaan yhdistää Geberit GIS- ja Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin. Asennus on mahdollista myös kiinteään rakenteeseen. Kompakti laite ei tarvitse paljon tilaa. Hygieniahuuhtelulaitteen voi asentaa melkein mihin tahansa putkiston kohtaan, missä ongelmia esiintyy.

– Geberit Rapid -hygieniahuuhtelulaite saa virran paristoista, joten se voidaan asentaa juuri sinne missä sitä tarvitaan, ilman että tarvitsee huolehtia verkkovirrasta. Paristo kestää päivittäisessä käytössä noin kolme vuotta, sillä virtaa tarvitaan oikeastaan vain venttiilin aukaisemiseen. Magneettiventtiili sulkeutuu automaattisesti, joten vesi ei voi jäädä valumaan, vaikka paristo tyhjenisi, Aaltonen mainitsee.

Käyttövesihygienian juuret johtavat rakennustyömaalle

Suunnitteluvaiheessa käyttöveden hygieniaan voi vaikuttaa valitsemalla vain sertifioituja asennuselementtejä ja oikean putkikoon. Liian isoissa putkissa vesi ei vaihdu riittävän usein.

Asennuksessa komponenttien puhtaudesta on pidettävä tarkasti huolta, sillä rakennustyömaalla lika pääsee helposti suojaamattomiin putkiin ja komponentteihin. Kaikissa Geberit-syöttöjärjestelmissä hygienia on varmistettu suojatulpilla, jotka suojelevat putkia ja liittimiä lialta ja pölyltä kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana.

Käyttövesijärjestelmän tiiviys testataan asennuksen jälkeen painekokeella. Jos painekokeessa käytetään vettä paineilman sijaan, testattava putkisto kannattaa suojata käyttämällä Geberit-hygieniasuodatinta. Se suodattaa tehokkaasti pieneliöt ja likapartikkelit niin, että vain juomakelpoinen vesi pääsee putkistoon. Hygieniasuodatinta kannattaa käyttää apuna myös järjestelmän ensitäytössä, jotta putkistoihin pääsee vain raikasta, juomakelpoista vettä. Hygieniaa on tärkeää ylläpitää muun muassa vaihtamalla järjestelmän suodattimet ohjeiden mukaan.