Johanna Palosaari ja Emma Grönlund Hartelan johtajiksi

Johanna Palosaari (46, insinööri (AMK)) on nimitetty maanhankinnan ja asuntokehityksen johtajaksi sekä Hartelan johtoryhmän jäseneksi ja Emma Grönlund (34, DI) hankekehitysjohtajaksi ja Hartela Etelä-Suomen johtoryhmän jäseneksi 1.1.2023 alkaen.

Johanna Palosaari vastaa uudessa roolissaan Hartela-yhtiöiden maanhankinnan kokonaisuudesta, Hartelan omaperustaisesta asuntotuotteesta ja sen kehittämisestä sekä sijoittajayhteistyön koordinoinnista. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Juha Korkiamäelle. Johanna Palosaari on työskennellyt aikaisemmin Hartela Etelä-Suomen hankekehitysjohtajana.

Emma Grönlund vastaa uudessa roolissaan Hartela Etelä-Suomen hankekehitysjohtajana pääkaupunkiseudun maanhankinnasta ja omaperustaisten asuntohankkeiden hankekehityksestä sekä toimii pääkaupunkiseudun asuntohankekehityksen tiimin esihenkilönä. Hän raportoi roolissaan Hartela Etelä-Suomen toimitusjohtaja Matti Aholle. Emma Grönlund on työskennellyt aikaisemmin Hartela Etelä-Suomen hankekehityspäällikkönä.

– Maanhankinta ja asuntotuotannon kehittäminen ovat merkittävässä roolissa Hartelan tulevalla strategiakaudella. Näiden nimitysten myötä tulemme vahvistamaan maanhankintamme strategista johtamista ja asuntotuotteemme kestävän kehityksen mukaista ja asiakaslähtöistä kehitystä, sanoo Juha Korkiamäki.

– Siirtyminen Hartela-yhtiöihin antaa entistä paremmat mahdollisuudet tehdä alueiden välistä yhteistyötä. Johtamalla maanhankintaa ja asuntokehitystä keskitetysti vahvistamme yrityksemme tulevaisuutta, sanoo Johanna Palosaari. 

– Jatkossa voin vielä laajemmin hyödyntää osaamistani vastuullisessa ja kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa. Näitä teemoja tulen vahvistamaan Hartela Etelä-Suomen maanhankinnassa ja tulevissa hankkeissamme, sanoo Emma Grönlund.