Kuvat: Wikipedia

Joensuun kaupungille vihreän edelläkävijän palkinto

Kuntarahoituksen myöntämä palkinto on tunnustus toimijalle, jonka ympäristöajattelu ja -teot inspiroivat ja toimivat esimerkkinä ympäristöystävällisessä rakentamisessa.

Kuvat: Wikipedia

Joensuun kaupunki on valittu vuoden vihreäksi edelläkävijäksi 2019. Kuntasektorin ja sosiaalisen asuntotuotannon rahoitukseen erikoistunut Kuntarahoitus kannustaa palkinnolla asiakkaitaan mukaan ilmastotalkoisiin.

– Palkinnolla haluamme nostaa esiin toimijoita, jotka ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita ja ovat esimerkillisesti integroineet ympäristöajattelun kaikkeen toimintaansa, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoo.

Palkinnon Joensuulle luovuttivat ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Kokonaisvaltainen ote ympäristöajattelussa

Ympäristötavoitteet on kirjattu Joensuun kaupungin strategiaan, jossa otetaan ilmasto huomioon kaikessa kaupungin suunnittelussa ja toiminnassa. Ympäristöajattelu konkretisoituu myös kaupunkilaisten arjessa vihreää teknologiaa hyödyntävissä ja Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella rahoitetuissa uusissa päiväkodeissa ja kouluissa.

– Kunta- ja kaupunkiorganisaatioiden toiminnot ovat perinteisesti olleet siiloutuneita, mutta Joensuussa tinkimätön ympäristöajattelu kulkee läpi kaiken toiminnan. Tämä näkyy kaupunkilaisille ympäristöystävällisinä arjen palveluina. Kaupunki on myös toiminut asukkaita, yrityksiä ja julkisia toimijoita yhteen kokoavana voimana. Hyvä esimerkki tästä on kaupungin Ilmastokorttelit-hanke, jossa yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa kokeillaan ja kehitetään uusia vihreitä ratkaisuja ja edistetään vihreää yrittäjyyttä, hehkuttaa Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen tuotteesta vastaava asiakkuuspäällikkö Rami Erkkilä.

Kaupungissa on toteutettu peräti kuusi hanketta Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella.

– Joensuulla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2025. Tämä vaatii konkreettisia toimia. Investoimme rakentamiseen joka tapauksessa, joten miksi emme huomioisi siinä tilatarpeiden lisäksi myös ympäristövaikutuksia? Sama ajattelu toistuu julkisissa hankinnoissamme. Viime vuonna huomioimme ympäristökriteerit yli 90 prosentissa kaupunkimme kaikista kilpailutuksista, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen kertoo.

Useat vihreän sertifikaatin saaneista kohteista ovat kouluja ja päiväkoteja. Joensuun Karhunmäen ja Nepenmäen kouluissa oppilaita kannustetaan vihreään ajatteluun antamalla heille mahdollisuus tarkastella koulun energiankulutusta, ilmaisenergian tuottoa ja veden kulutusta reaaliaikaisesta seurantajärjestelmästä.

– Jatkosuunnitelmissa on, että oppilaat voisivat reaaliaikaisesti nähdä myös omien toimiensa vaikutukset edellä mainittuihin asioihin, esimerkiksi veden ja sähkön säästön, Joensuun kaupungin tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen kertoo.

Palkintona taideleikkipaikka joensuulaisille

Palkintona vihreästä edelläkävijyydestä Kuntarahoitus lahjoittaa Joensuun kaupungille ympäristötaideteoksen näkyvälle paikalle kaupungin ydinkeskustassa. Teos valmistuu kesällä 2019 Joensuun torin lähettyvillä sijaitsevalle leikkipaikalle kävelykadun varrelle. Kohteen suunnittelusta vastaa luovaan ympäristösuunnitteluun erikoistunut suomalainen Berry Creative.

– Halusimme, että palkinnosta jää Joensuulle pysyvä ja kaikkia kaupunkilaisia ilahduttava lopputulos. Tarkoituksena on, että uusittu leikkipaikka on enemmän kuin perinteinen leikkipaikka ja että se jo pelkällä ulkoasullaan ilahduttaa kaupunkilaisia, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoo.

Ympäristöajattelu yleistyy kunnissa

Kunnissa on herätty laajalti ympäristöajatteluun viimeisten vuosien aikana. Kaupunkien kilpailussa asukkaista ja yrityksistä vihreät arvot ovat nousseet yhdeksi merkittäväksi kilpailutekijäksi.

– Suomessa on erinomaista kehitystä ympäristöajattelussa ja -teoissa. Luonnollisesti isommat kaupungit resursseineen toimivat edelläkävijöinä, mutta on myös hyviä esimerkkejä pienistä kunnista, jotka ovat sitoutuneet vihreämmän tulevaisuuden rakentamiseen. Suomi on lähtenyt takamatkalta rakennusten ympäristövaatimusten parantamiseen esimerkiksi Ruotsiin verrattuna, mutta kuntien hyvä tahtotila ja kehitteillä olevat innovatiiviset teknologiat nopeuttavat tätä kehitystä, sanoo vihreän edelläkävijän palkinnon asiantuntijaraadissa vaikuttanut Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen arviointiryhmän jäsen, Lahden kaupungin ympäristöjohtaja Saara Vauramo.

Kuntien ympäristöystävällisyydestä puhuttaessa voidaan viitata laajaan kokonaisuuteen erilaisia kuntien palveluita, kuten energiantuotantoon, maankäytön suunnitteluun, joukkoliikenteeseen ja rakentamiseen.

– Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kriteereissä korostuu tällä hetkellä energiatehokkuus. Arviomme ja päivitämme kriteerejä jatkuvasti. Jatkossa niissä tullaan mahdollisesti huomioimaan myös materiaalit ja rakennuksen hiilijalanjälki, Rami Erkkilä kertoo.

Vihreän rahoituksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti. Suuri osa Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella rahoitetuista hankkeista on julkisia rakennuksia, kuten kouluja, mutta viime aikoina rahoitusmuoto on yleistynyt myös yleishyödyllisessä asuntorakentamisessa. Vihreää rahoitusta ovat saaneet myös muun muassa Länsimetro sekä Tampereen raitiotiehanke. Vuonna 2016 lanseerattua vihreää rahoitusta on myönnetty yhteensä 59 eri hankkeelle.

Lue lisää Joensuun kaupungin vihreän rahoituksen hankkeista