Havainnekuva: A R K ? house arkkitehdit Oy

Jätkäsaaren kiertotalouskorttelin julkisivumateriaaliksi uusi kiertotaloustiili

Havainnekuva: A R K – house arkkitehdit Oy

Pohjoismaiden ensimmäinen elin­ikäisen oppimisen kiertotalous­kortteli rakennetaan Helsingin Jätkäsaareen. Jätkäsaareen toteuttava kiertotalous­kortteli on yhteisöllinen kerrostalo­kortteli, joka suunnitellaan, rakennetaan ja jossa asutaan kierto­talouteen perustuvan konseptin mukaisesti. Hankkeen rakennuttajana on Yrjö ja Hanna -säätiö, KVR-urakan toteuttajana on YIT, arkkitehti­suunnittelusta vastaa ARK-House Arkkitehdit ja muista suunnittelu­aloista A-Insinöörit. Kiinteistöön valmistuu esteettömiä asumisoikeus­asuntoja, seniorivuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Hanke on osa Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. Hankkeen kehittämis­teemoina ovat rakentamisen aikainen kierto­talous sekä kohtuu­hintaiset ja toistettavat kiertotalous­ratkaisut. Kohteessa toteutuvat vähä­hiilisyys, uudelleen käyttö, irrotettavuus ja korjattavuus pitkän elinkaaren aikana.

Tavoitteena kestävä kierrätyspohjainen julkisivumateriaali

Kiertotalouskorttelin rakentamisessa pyritään käyttämään materiaaleja, jotka ovat uusiutuvia, kierrätettyjä tai kierrätettäviä, tai ympäristöä vähemmän kuormittavia.

”YIT:ssä kartoitimme julki­sivuun sopivaa kiertotalous­materiaalia ja Jätkäsaaren asema­kaava ohjasi tiilen käyttöön. Sopivaa tuotetta ei kuitenkaan löytynyt valmiina ja hankkeessa kierto­talouden ja kestävän rakentamisen konsulttina toimivalta A-Insinööreiltä syntyi idea uuden tuotteen luomisesta. A-Insinöörit nosti esiin Fiskars-konsernin Iittalan lasi­tehtaan kierrätys­lasin yhtenä vaihtoehtona hankkeessa hyödynnettäväksi kierrätys­materiaaliksi”, kertoi YIT:n työpäällikkö Janne Piepponen.

 ”Selvitimme muutamien Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia lähteä mukaan kehittämään kierrätys­materiaalista uutta julkisivu­materiaalia, ja saatoimme yhteen lopulta Iittalan lasi­tehtaan, Wienerbergerin ja kohteen arkkitehti­suunnittelusta vastaavat”, kertoi kestävän rakentamisen asian­tuntija Janita Rintala A-Insinööreistä. 

Wienerbergerin ja arkkiteht­itoimiston välisten keskusteluiden pohjalta syntyi ajatus kierrätys­lasia ja saniteetti­posliinia sisältävän kiertotalous­tiilen valmistamisesta hankkeen pää­asialliseksi julkisivumateriaaliksi.

”Meillä oli jo aiempaa kokemusta saniteetti­posliinin käytöstä osana tiili­massaa. Laboratorio­testien perusteella kierrätys­lasin käyttö näytti lupaavalta ja pääsimme etenemään ripeästi tehdas­kokeisiin”, Wienerbergerin tuote­kehityksestä vastaava Milla Ahti-Kotilainen sanoi.

”Tiili sopii hyvin kiertotalous­korttelin julkisivu­materiaaliksi ja sen pinta on näyttävä. Tiili on materiaalina pitkä­ikäinen, huolto­vapaa ja kestää hyvin Jätkäsaaren merellisiä, vaativia sääolo­suhteita. Se, että tiilen valmistuksessa neitseellisiä raaka-aineita korvataan kierrätys­aineilla, tukee erinomaisella tavalla hankkeen tavoitteita. Uuden kiertotalous­tiilen kehittäminen tapahtui ketterästi, minkä ansiosta se voitiin valita kohteeseen”, Piepponen lisäsi.

Kiertotalouskorttelissa tulevaisuuden kestävään rakentamiseen suhtaudutaan kokonais­valtaisesti. Se näkyy esimerkiksi rakenne­suunnittelussa, jossa otetaan huomioon rakenteiden irrotettavuus. Lisäksi LVI-suunnittelua sekä energia­järjestelmiä tarkastellaan siten, että ne palvelevat myös pitkälle tulevaisuuteen. Tulevaisuuden ilmasto-oloihin varautuen piha­suunnittelu tehdään rankka­sateet ja helle­jaksot huomioiden sekä luonnon moni­muotoisuutta vaalien.

Tiilien tehdaskokeista hyviä tuloksia 

Kierrätysmurskeiden käyttö tiilen valmistuksessa vaikuttaa tiilen ulko­näköön ja siten muurattuun julkisivu­pintaan. Hiekkaa ja savea korvaavat aineet vaikuttavat myös tiili­massan käyttäytymiseen poltossa. Siksi kaikki kierrätys­aineita sisältävät tuotteet koe­poltetaan ja testataan huolellisesti. 

Kiertotaloustiilien kehitys­projektissa on tehty ensimmäiset, laajat tuotanto­kokeet Korian tiili­tehtaalla Kouvolassa. Noin 40 % kierrätys­aineita sisältävät tiilet ovat ulko­näöltään tavanomaisia tiiliä rouheampia ja posliini- ja lasi­murskeen voi havaita pieninä kiteinä tiilen pinnassa. Teknisesti kiertotalous­tiilet täyttävät CE-merkintään vaadittavat ominaisuudet. 

”Olemme halunneet kierto­talouden ratkaisujen jäävän näkyviin myös rakenteissa. On ollut hyvä huomata, että näinkin merkittävä kierrätys­aineiden käyttö ei kuitenkaan oleellisesti muuta tiilen ulko­näköä. Se kannustaa kiertotalous­tiilien laajempaankin käyttöön. Hienoa, että hankkeen myötä syntyi pysyvä tuote Wienerbergerin mallistoon. Lisäksi tiilet valmistetaan Suomessa ja niissä käytettävä savi on kotimaista”, toimitus­johtaja Petri Kokkonen kertoi Yrjö ja Hanna -säätiöstä.  

Koetiilet testikäyttöön URF-tapahtuman tiilipaviljonkiin 

Osa kiertotaloustiilien tuotanto­kokeen tiilistä päätyy esi­testaukseen tiili­paviljonkiin, joka valmistuu Keravan Kivisillan alueelle osaksi kestävän rakentamisen teemoihin keskittyvää URF-tapahtumaa. Arkkitehtien Maiju Suomen ja Elina Koiviston suunnittelema paviljonki on toisinto Arkkitehtimuseon ja Designmuseon sisä­pihalle vuonna 2022 valmistuneesta Alusta-paviljongista. 

”Meille oli tärkeää, että koe­tiilille löytyy aito, kierto­taloutta edistävä käyttö­kohde, eivätkä ne mene hukkaan”, Wienerbergerin markkinointi­päällikkö Maiju Paasiviita sanoi.