Energiatehokkuussopimus koskee kaukolämmössä olevia kiinteistöjä. Kuva: Järvenpään kaupunki

Järvenpään kaupungin kiinteistöille energiakumppanuussopimus

Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy, Järvenpään kaupunki, Mestaritoiminta Oy ja Järvenpään Mestariasunnot Oy ovat tehneet energiakumppanuussopimuksen, joka koskee kaikkia kaukolämmössä olevia Mestaritoiminnan ylläpitämiä Järvenpään kaupungin toimitilakiinteistöjä ja Mestariasuntojen asuinkiinteistöjä.

Energiatehokkuussopimus koskee kaukolämmössä olevia kiinteistöjä. Kuva: Järvenpään kaupunki

Sopimuksen piiriin kuuluu kaupungilta 28 kiinteistöä ja Mestariasunnoilta 48 kiinteistöä, joissa lämmitysmuotona on kaukolämpö.

– Tavoitteena on kiinteistöjen energiapalveluiden kehittäminen sekä noin 5 %:n energiasäästö yhdessä niin, että toiminnan avulla edistetään Järvenpään kaupungin strategista tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, kertoo Mestaritoiminnan toimitusjohtaja Jani Kervinen.

Tavoitteisiin kuuluu energiatehokkuuden lisäämisen ja päästöjen vähentämisen lisäksi kulutus-, reservi- ja kysyntäjoustoratkaisut kaukolämmityksessä, digitalisaation hyödyntäminen kiinteistökohtaisessa lämmityksessä, hybridiratkaisujen tutkiminen ja toteuttaminen kiinteistökohtaisina ratkaisuina sekä energian tuotannon ja jakelun optimointi.

Kaikkiin kohteisiin, joihin Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy toimittaa kaukolämpöä, asennetaan lämmön kysyntäjouston mahdollistava säädin. Lisäksi kohteisiin asennetaan kosteus- ja lämpötilasensoreita.

– Yhteistyön ytimessä on kehittää fiksuja ratkaisuja, jotka edistävät resursseja järkevästi käyttävän, puhtaan ja kestävän kaupungin rakentamista ja mahdollistavat näin osaltaan Järvenpään kaupungin hiilineutraaliustavoitteen toteutumista vuonna 2035, kertoo Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n myyntipäällikkö Aksel Danielson. Järvenpään kaupunki omistaa Järvenpään Mestariasunnot Oy:n 100-prosenttisesti. Mestaritoiminta Oy:stä Järvenpään kaupunki omistaa 57 % ja Järvenpään Mestariasunnot 43 %. Mestariasunnot ja Mestaritoiminta muodostavat Mestariyhtiöt.