Inventointikaksosessa ajantasaiset lähtötiedot purku- ja modernisointikohteista

”Suositusten mukaan kuluvan vuoden aikana pitäisi hyödyntää jo 70 prosenttia Suomessa syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä, vaikka viimeisimmän arvion mukaan hyödyntämisaste on noin 54 prosenttia”, kertoo virtuaalisten suunnittelu- ja rakentamisratkaisujen (VDC) asiantuntija Katja Sipilä Swecolta.

Swecon asiantuntijat ovat kehittäneet tuttujen VDC-ratkaisujen pohjalta uuden palvelun teollisuuslaitosten modernisointi- ja purkuprojekteihin.

”Olemassa olevissa kohteissa voidaan hyödyntää uudisrakennuksista tuttuja virtuaalisuunnittelun ja -rakentamisen ratkaisuja”, Sipilä sanoo. Niin sanottu inventointikaksonen on älykäs 3D-malli, joka tarjoaa ajantasaiset lähtötiedot myös olemassa olevien kohteiden mitoista, määristä, materiaaleista ja sijainneista.

”Näin varmistetaan hankkeen mahdollisimman hallittu ja häiriötön läpivienti”, Sipilä toteaa. Oikeilla lähtötiedoilla maksimoidaan myös kierrätettävän materiaalin määrä ja luodaan jätteelle arvoa kierrätysmateriaalina.

Inventointikaksosen suurimmat hyödyt saavutetaan jo hankkeen alkuvaiheessa, kun projektille etsitään kustannusvaikutusten kannalta järkevimpiä toteutustapoja.

”Luomme inventointikaksosen käyttötarkoitukseensa sopivalla tarkkuustasolla ja toimimme sen jälkeen tilaajan kumppanina tarvittaessa koko hankkeen ajan”, Sipilä toteaa.

Vanhoista kohteista on harvoin saatavilla tietomalleja, ja piirustukset voivat puuttua tai olla epäluotettavat. Inventointikaksosen todentamat lähtötiedot ovat Swecon mukaan tärkeät jo modernisointi- ja purkutöiden kilpailutusvaiheessa.

”Luotettavien lähtötietojen pohjalta tarjoukset pystytään laatimaan nykyistä tarkemmin, nopeammin ja vähemmällä työllä. Myös riskienhallinta tehostuu, jos 3D-malliin liitetään esimerkiksi haitta-ainekartoituksen tulokset”, Sipilä sanoo.

”Kun kaikki ymmärtävät, mistä asioista ollaan päättämässä, päätöksenteko nopeutuu ja hanke etenee vähemmillä yllätyksillä”, Sipilä toteaa.

Modernisoitava tai purettava rakennus keilataan ensin laserskannerilla. Näin saadun pistepilven pohjalta luodaan inventointikaksonen, joka sisältää kohteen rakennusosat sekä mitta-, määrä- ja materiaalitiedon.

Kun modernisointi on toteutettu, inventointikaksosta on mahdollista päivittää ja hyödyntää kohteen ylläpidossa, tulevissa saneerauksissa ja jopa VR/AR-ympäristöissä.

”Inventointikaksosen hyödyt korostuvat esimerkiksi puhdastiloissa, joihin ei haluta suurta määrää ihmisiä tekemään mittauksia tai keskeyttämään tuotantoa”, Katja Sipilä sanoo.

Toimintatavan edut tulevat esiin erityisesti, kun toimitaan suurilla maantieteellisillä etäisyyksillä. Visuaalinen 3D-malli mahdollistaa turvallisen vuorovaikutuksen etänä ja sidosryhmätapaamiset virtuaaliympäristössä.