Oikealla Innolink Groupin toimitusjohtaja Pekka Vuorela, vasemmalla Innolink Germanyn toimitusjohtaja Arndt Polifke. Kuva: Innolink

Innolink Groupille tytäryhtiö Saksaan

Oikealla Innolink Groupin toimitusjohtaja Pekka Vuorela, vasemmalla Innolink Germanyn toimitusjohtaja Arndt Polifke. Kuva: Innolink

”Olemme kartoittaneet ja analysoineet saksankielistä Keski-Euroopan markkina-aluetta ja potentiaalista kohderyhmäämme jo yli puolen vuoden ajan. Kaikki merkit ovat osoittaneet samaan suuntaan: Nyt on oikea hetki käynnistää liiketoiminta saksankielisellä alueella toden teolla. Etenemme poikkeuksellisen nopeasti, mutta Innolinkin tarjoamalle palvelukonseptille ja uniikille Tiedolla johtamisen kokonaisratkaisulle on olemassa selkeä tilaus myös kansainvälisessä markkinassa”, vuonna 1991 perustetun Innolink-konsernin toimitusjohtaja Pekka Vuorela sanoo.

”Olen ensikohtaamisesta saakka vaikuttunut Innolinkin asiantuntemuksesta ja palvelupaletista, joka tuottaa saumattomasti ja johdonmukaisesti tiedolla johtamisen tutkimus-, analytiikka- ja konsultointipalveluja saman katon alla kovin erilaisille organisaatioille. On myös poikkeuksellista, että yhden tiedolla johtamisen kokonaistoimintamallin avulla kyetään hyödyntämään yrityksen operatiivista dataa, kokemusperäistä tutkimusdataa ja hiljaista tietoa sekä yhdistämään näistä lähteistä tuleva tieto oleellista tietämystä tuottavaksi kokonaisratkaisuksi. Sen avulla yrityksen reaaliaikainen, mitattuun tietoon perustuva toiminnan johtaminen ja käytännön päätöksenteko organisaation eri tasoilla saadaan suunnattua tehokkaasti ja luotettavasti – myös erilaisissa äkillisissä muutostilanteissa ketterästi kohti yhteisiä strategisia tavoitteita”, Innolink Germanyn tuore toimitusjohtaja Arndt Polifke toteaa.

Innolinkin missiona on helpottaa johtamisen arkea. Yrityksen mukaan noin 40 Suomen 100 suurimmasta organisaatiosta luottaa Innolinkin asiantuntijapalveluihin. Innolinkin mukaan organisaatioiden johtamisen haasteet ovat toiminta-alueesta riippumatta kansainväliseltä tasolta tarkasteluina hyvin samankaltaisia. Yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa haastavat Innolinkin mukaan data- ja informaatioähky, pilkkoutuvat kohderyhmät, turvallisuuskysymykset, organisaatiokulttuurin disruptio, nopeat muutokset tai kriisit markkinassa, jatkuva suoriutumiskyvyn ja asiakaskokemuksen kehittäminen sekä kiihtyvä vauhti.