Kuva: tuuliwatti.com

St1 myy oman puoliskonsa TuuliWatista Exilion Tuulelle

Kuva: tuuliwatti.com

Liiketoimintakaupan loppuun saattaminen edellyttää kaupan ehtojen toteutumista ja prosessin on arvioitu vievän vähintään kolme kuukautta. St1:n ja Exilion Tuulen välinen kauppa käsittää useista tuulipuistoista koostuvan 315 megawatin tuotantokapasiteetin sekä 475 megawatin verran kehityshankkeita. St1 jatkaa kaupan kohteena olevien puistojen operointia ostajan lukuun.

”Pohjoisen tuulivoimalla tulee olemaan merkittävä rooli vauhdilla kasvavan uusiutuvan sähkön tarpeen tuotannossa. St1 on pohjoismainen energiayhtiö ja tavoittelemme strategiamme mukaisesti merkittävää tuotantokapasiteettiä pohjoismaisilla tuulivoimamarkkinoilla. Kaupalla haluamme vapauttaa pääomaa uusiin teollisen tuulivoiman investointeihin”, kertoo St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie.

Tällä hetkellä St1:llä on käynnissä useita tuulivoimahankkeita Norjassa ja Ruotsissa. Näistä pisimmällä on luvitusvaiheessa oleva 800 megawatin Davvin tuulipuistohanke Itä-Finnmarkin pohjoisosassa Norjassa.