Kuva: AFKS

Inkeroisiin tulee moderni puukoulu

SRV ja Kouvolan kaupunki ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen sopimuksen Inkeroisten monitoimitalon hankkeesta. Vanhaa ja uutta yhdistävään puurakenteiseen monitoimitaloon tulee koulu- ja varhaiskasvatustilat lähes 700 lapselle. Yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu-urakkana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannus on noin 30 miljoonaa euroa.

Kuva: AFKS

SRV valittiin hankkeen kehittäjäksi ja toteuttajaksi lokakuussa 2022. Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi rakentamisvaiheen käynnistämisen ja monitoimitalon kustannusarviomuutoksen toukokuussa 2023.

– Yhteistoiminnallinen urakkamuoto sopii erityisen hyvin Inkeroisten monitoimitalon tyyppiseen kohteeseen, joka tulee palvelemaan useita eri käyttäjäryhmiä. Urakkamuoto mahdollistaa hankkeen toteuttamisen joustavasti ja asiakasta kuunnellen. Olemme kehitysvaiheen aikana tehneet tiivistä yhteistyötä rakennuttajan ja käyttäjien kanssa erilaisin työpajoin ja yhdessä päätyneet valittuun ratkaisuun. Yhteistoiminta jatkuu läpi hankkeen, ja näin varmistamme, että projekti onnistuu turvallisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti, SRV:n yksikönjohtaja Kimmo Hyry sanoo.

Rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa 2023 ja rakennus luovutetaan kesällä 2025. Pihatyöt saatetaan loppuun heinäkuun 2025 loppuun mennessä. Uusi monitoimitalo otetaan käyttöön elokuussa 2025. 

Inkeroisten uusi monitoimitalo koostuu tontilla aiemmin sijainneesta koulurakennuksesta ja siihen yhdistettävästä uudesta rakennuksesta. Julkisivujen päämateriaalina on puu. Hankkeelle tavoitellaan kolmen tähden RTS-luokitusta. Koulun arkkitehtisuunnitelmista vastaa Arkkitehdit AFKS Oy. 

Hankkeen laajuus on noin 7900 bruttoneliömetriä.  Opetustilojen lisäksi monitoimitaloon tulee kirjasto, nuorisopalvelut ja jakelukeittiö. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa tilaa järjestöille, seuroille, kansalaisopistolle, musiikkiopistolle ja kuvataidekoululle.  

– Hanke on olennainen osa Kouvolan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistä, jossa koulu- ja päiväkotitoimintoja sekä kunnan palveluita tuodaan saman katon alle. Odotamme, että saamme Inkeroisiin korkeatasoisen, toimivan ja katukuvallisesti kauniin monitoimirakennuksen, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin, Kouvolan kaupungin rakennuttajapäällikkö Pia Rajala sanoo.