Kuvakaappaus Ihku-laskentasovelluksesta. Kuva: Väylävirasto

Infra-alalle uusi kustannuslaskentapalvelu Ihku

Kuvakaappaus Ihku-laskentasovelluksesta. Kuva: Väylävirasto

Järjestelmän kehittäminen on tehty allianssimallilla. Projektin tilaajia ovat Väylävirasto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Allianssin palveluntuottajia ovat Civilpoint Oy, Mittaviiva Oy, Ramboll Finland Oy ja Solita Oy.

Hankkeen projektipäällikkö, Civilpoint Oy:n Timo Ruohon mukaan sovelluksen laskentakyky on jo nyt arvioitu hyväksi ja käyttöliittymä on saanut positiivista palautetta. Rakennusosakirjasto toimii palvelun sydämenä: se sisältää yli 4000 erilaista rakennusosaa.

Ihku-laskentapalvelun uskotaan muuttavan infrahankkeiden suunnitteluprosessia tilaajien näkökulmasta. Lisäksi palvelun sanotaan helpottavan suunnittelijan työtä. Laskentapalvelun avulla
mahdollistetaan kustannusarvioiden helppo päivittäminen siirryttäessä hankkeen suunnitteluvaiheesta toiseen.

Ihku-laskentapalvelun arvellaan myös lisäävän alan kustannustietoisuutta, sillä palvelussa on mahdollista tarkastella, mistä rakennusosien kustannukset muodostuvat, ja millä työsaavutuksilla ja panoshinnoilla ne on laskettu. Jokainen palvelun käyttäjä pääsee selaamaan vapaasti
tätä tietoa.

Ruohon mukaan uuden laskentapalvelun käyttöönotto tapahtuu aluksi muun muassa vaiheittaisesti pilottiprojektien avulla.

– Asteittaisen käyttöönoton avulla voimme reagoida nopeasti erilaisiin alkuvaiheen ongelmiin ja parannustoiveisiin, kertoo käyttöönoton projektipäällikkö Olli Rajamäki.

Julkistamistilaisuuden myötä hankkeen toteutusvaihe päättyy helmikuun lopussa. Kehitystyö jatkuu edelleen.

– Jatkamme lähes samalla volyymilla. Parannamme ja täydennämme jo nyt tehtyä, minkä lisäksi lähdemme kehittämään hankeosalaskentaa. Tämä vaatii omat laskentamallinsa ja kokonaan oman osion sovellukseen, täsmentää Ihku-allianssin tuoteomistaja Ari Huomo Väylävirastosta.