Museo- ja majoitusrakennuksen ulkonäkymä.

Immolan kasarmialueen kehityksen toinen vaihe käynnissä

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Imatralla Immolan kasarmialueella uuden ruokala- ja sotilaskodin rakentamisen. Lisäksi majoitus- ja museorakennus sekä sosiaali- ja liikuntarakennus peruskorjataan. Hankkeet valmistuvat toukokuussa 2022.

Museo- ja majoitusrakennuksen ulkonäkymä.

Senaatti-kiinteistöjen ja Rajavartiolaitoksen yhteistyössä suunnittelema Immolan kasarmialueen mittava kehittämishanke on edennyt toiseen rakennusvaiheeseen, jossa rakennetaan noin 2110 bruttoneliön suuruinen uusi ruokala- ja sotilaskotirakennus Kaakkois-Suomen rajavartioston, Raja- ja merivartiokoulun sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan käyttöön. Hankkeen kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa.

Lisäksi kasarmialueella on aloitettu toimistorakennuksena toimineen suojellun rakennuksen peruskorjaus majoitus- ja museokäyttöön sekä aiemmin ruokalana toimineen rakennuksen peruskorjaaminen sosiaali- ja liikuntatilakäyttöön. Majoitus- ja museorakennuksen kustannusarvio on yhteensä noin 3,45 miljoonaa euroa ja sosiaali- ja liikuntarakennuksen kustannusarvio noin 7,2 miljoonaa euroa.

Kehittämishankkeen tavoitteena on terveelliset, turvalliset ja Rajavartiolaitoksen toimintaa tukevat tilaratkaisut. Kehittämishanke koskee valtaosaa Immolan kasarmialueen kiinteistöistä ja hanke etenee kolmessa vaiheessa niin, että vuonna 2019 aloitettu uuden Kaakkois-Suomen rajavartioston esikuntarakennuksen rakentaminen valmistuu ensimmäisenä elokuussa 2021. Vuoden 2022 aikana aloitetaan myös kehittämishankkeen viimeinen vaihe, jossa peruskorjataan raja- ja merivartiokoulu. Koko kolmivaiheisen kasarmialueen uudistushankkeen arvo on noin 40 miljoonaa euroa ja kokonaisuudessaan hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.