Kuvituskuva aurinkovoimalasta.
Huittisten aurinkovoimalan suunniteltu vuosituotantotavoite vastaa jopa 95000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta. Voimala olisi valmistuessaan yksi Suomen suurimmista aurinkopuistoista. Kuva: iStock

Huittisten aurinkovoimalan YVA-selostus valmistui – aurinkopuistosta tulossa yksi Suomen suurimmista

Huittisiin kaavaillaan suurta aurinkopuistoa, jonka ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut. Kyseessä on yksi ensimmäisistä teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden YVA-selostuksista, ja sen toteutti A-Insinöörit.

Huittisten aurinkovoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Se on laatuaan ensimmäisiä teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden YVA-menettelyjä Suomessa. YVA-vaiheen konsulttina ja toteuttajana toimi A-Insinöörit.

Huittisten aurinkovoimala on yksi Suomen suurimmista suunnitteilla olevista aurinkopuistoista: voimalan suunniteltu teho on arviolta 475 megawattia ja sähkön vuosituotantotavoite 475 gigawattituntia, mikä vastaa jopa 95 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta.

– Suomessa ei ole vielä rakennettu tämän kokoluokan aurinkovoimaloita, joten aiempaa kotimaista tietoa suurten maa-asenteisten voimaloiden vaikutuksista ei ole ollut käytettävissä YVA-arviointia laadittaessa. Nyt tehty arviointi tuo viranomaisille ja muille konsulteille myös arvokasta lisätietoa tuleviin aurinkovoimalahankkeisiin, yksikönjohtaja Ruut Ronni A-Insinööreistä sanoo.

Aurinkovoimalat ovat äänettömiä ja niitä voi olla vaikea huomata, vaikka ne olisivat pinta-alaltaan suuria.

– Pinta-alaltaan suuri aurinkopuisto vaikuttaa ihmisten ja eläinten liikkumiseen alueella, ja siksi YVA-arvioinnissa nämä olivat keskeisiä selvitettäviä asioita. Arviointityössä tunnistimme alueita, joissa on erityisiä luontoarvoja, ja jotka tulevat säilymään, sillä ne on rajattu hankealueen ulkopuolelle, Ronni kertoo.

Huittisten aurinkovoimalan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa uusiutuvan energian yhtiö OX2. Aurinkopuistohankkeen liikkeellepanija on aurinkovoimaloita suunnitteleva kotimainen yhtiö SAJM Holding Oy. 

Huittisten voimalan suunniteltu laajuus on enimmillään vajaa 700 hehtaaria ja aurinkopaneeleita voimalaan on tulossa noin puoli miljoonaa. Jatkosuunnittelussa alueen koko tarkentuu.

Investointipäätöstä hankkeen rakentamisesta odotetaan vuoden 2025 aikana, jolloin rakentaminen voisi alkaa 2025–2026, ja aurinkopuisto ottaa käyttöön aikaisintaan jo vuonna 2027.