Pumppaamon pumput paineistavat jätevettä viemäriverkostossa kohti jätevedenpuhdistamoa.

HSY uusii jätevedenpumppaamon Vantaalla

Pumppaamon pumput paineistavat jätevettä viemäriverkostossa kohti jätevedenpuhdistamoa.

HSY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.9.2020 vuonna 1983 rakennetun Ylästöntien pumppaamon uusimisen hankesuunnitelman. Sen kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa. Uuden pumppaamon tilavan imualtaan avulla voidaan viivyttää jätevettä nykyistä huomattavasti paremmin, joka auttaa jäteveden kapasiteetin hallintaa vika-, huolto- ja rankkasadetilanteissa.

– Ylästöntien pumppaamon saneeraus on hyvä esimerkki toimintavarmuuden ja ympäristön hyväksi tekemistämme investoinneista, toteaa toimitusjohtaja Raimo Inkinen. Myös esimerkiksi Blominmäen puhdistamon rakentamisen yhteydessä tehdään merkittäviä verkosto- ja pumppaamomuutoksia Espoon alueella ja niiden yhteydessä voidaan ratkaista tulvaherkkien alueiden ongelmia, hän jatkaa.

Jätevedenpumppaamoita on saneerattu voimakkaasti viime vuosina ja niitä saneerataan edelleen useita vuosittain. Myös uusia pumppaamoita rakennetaan ja viemäriverkostoa uudistetaan jatkuvasti. Aikanaan rakennettua Helsingin kantakaupungin sekaviemäriverkostoa HSY muuttaa erillisverkostoksi investointiohjelmansa mukaisesti. Tätä toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

HSY puhdistaa 1,2 miljoonan asukkaan jätevedet. Se tarkoittaa vuositasolla 130 – 140 miljoonaa kuutiometriä eli keskimäärin 4 kuutiota jätevettä joka sekunti. Jäteveden keräämiseen pääkaupunkiseudulla tarvitaan 2900 kilometriä viemäriverkostoa sekä 550 jätevedenpumppaamoa.