Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Hiilineutraalilla rakennuksella on nyt määritelmä

Green Building Council Finland FIGBC on julkaissut hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on rakentanut kolmen vuoden ajan yli 160 rakennusalan ammattilaista FIGBC:n vähähiilisen rakentamisen toimikunnasta.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Hiilineutraalin rakennuksen ohjeen ovat kirjoittaneet Granlund Oy:n vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs ja kestävyyskonsultti Tiia-Lotta Tuominen sekä Green Building Council Finlandin kehityspäällikkö Lauri Tähtinen

FIGBC:n ohjeen mukainen hiilineutraali rakennus viittaa rakennuksen hiilineutraaliuteen koko elinkaaren ajalta riippumatta siitä, missä vaiheessa elinkaarta ilmastovaikutukset syntyvät tai kuka ne aiheuttaa. Hiilineutraalin rakennuksen perusperiaatteena on saada rakennuksen koko elinkaaren ilmastopäästöt, päästöjen kanssa vertailukelpoiset ilmastohyödyt ja kompensaatiot tasapainoon.

FIGBC:n mukaan rakennuksen hiilineutraaliuteen mennään tuotteiden ja energiankäytön päästöjen minimoimisella koko elinkaaren ajan. Lisäksi kasvatetaan kompensaation minimivaatimukset täyttäviä ilmastohyötyjä ja kompensoidaan jäljelle jäävät päästöt.  Päästökompensaatioiden pitäisi olla vasta viimeinen keino, ja kompensaatioilla pitäisi aina olla todellinen ilmastovaikutus.

Nyt julkaistun ohjeen tavoitteena on, että rakennushankkeen sidosryhmät ymmärtävät hiilineutraaliusväitteen perustelut ja pitävät niitä uskottavina. Perusteluita on oltava riittävästi ja niiden pitää olla läpinäkyviä. 

Ohje ottaa kantaa myös rakennusten potentiaalisiin ilmastohyötyihin, joita ovat ylimääräisen uusiutuvan energian myynti, tekniset hiilivarastot sekä tontilla kasvavaan puustoon sitoutuva hiili. Ohjeen mukaan ilmastohyötyihin on suhtauduttava varauksella, sillä niiden arviointiin liittyy vielä monia haasteita. Useimpia tunnistettuja ilmastohyötyjä ei voida rinnastaa päästövähennyksiin eivätkä ne ole päästövähennysten kanssa saman arvioisia, FIGBC toteaa.

Lauri Tähtisen mukaan uutta ohjetta on pilotoitu puoli vuotta, ja Suomen ensimmäisen koko elinkaareltaan hiilineutraalin rakennushankkeen titteli on vielä vapaana.