Vantaan Kivistöön suunniteltu Arena 3.3 on yksi kahdeksasta pilottikohteesta. Kuva: arena33.fi/Arkkitehtitoimisto Skoot Oy

Hiilineutraalia rakentamista testataan 8 kohteessa

Seitsemän rakennuttajaa aloittaa 8 kohteessa Green Building Council Finlandin (FIGBC) koordinoiman Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin. Kohteiden toteuttajia ovat Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy, SATO Oyj, Arena 3.3 Oy, Lehto Group, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Stora Enso, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Jatke, Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy.

Vantaan Kivistöön suunniteltu Arena 3.3 on yksi kahdeksasta pilottikohteesta. Kuva: arena33.fi/Arkkitehtitoimisto Skoot Oy

Hiilineutraalissa rakennuksessa otetaan huomioon koko elinkaaren ajalta kaikki rakennukseen liittyvät ilmastovaikutukset raaka-aineiden hankinnasta alkaen elinkaaren loppuun saakka, riippumatta siitä, missä päästöt aiheutuvat ja missä vaiheessa elinkaarta ne syntyvät. Huomioon otetaan rakennuksen lisäksi rakennuspaikan hiilijalanjälki. 

Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan noudattaen EN 15978 -standardia. Pilottikohteissa käytetään ympäristöministeriön tekemän Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän viimeisintä versiota.

FIGBC:n ohjeen perusperiaate on, että hiilineutraaliutta tavoitellaan ensisijaisesti vähentämällä koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Jos päästöjä ei pystytä vähentämään, käytetään erilaisia keinoja potentiaalisten ilmastohyötyjen kasvattamiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota hyötyjen pysyvyyteen ja kaksoislaskennan välttämiseen. Jäljelle jäävät elinkaaren päästöt katetaan vastuullisilla päästökompensaatioilla. Hiilineutraalin rakennuksen määritelmää on laadittu FIGBC:n Rakentaminen-toimikunnassa. 

– Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä on toistaiseksi puuttunut. Etenkin nyt, kun kiinteistö- ja rakennusala on käymässä läpi nopeaa muutosta, kohti vähähiilisyyttä ja lopulta hiilineutraaliutta, on tärkeää, että keskeiset käsitteet ovat yhteisesti sovittuja ja ymmärrettyjä. Yhteinen määrittely lisää hiilineutraaliusväitteen luotettavuutta, Granlundin hiilineutraaliuspalveluja johtava Tytti Bruce-Hyrkäs sanoo. Hän on myös FIGBC:n Rakentaminen-toimikunnan puheenjohtaja. 

Hiilineutraalin rakennuksen pilotteja ovat:

Honkasuon Aarreaitat, Helsinki 
Valmistunee: Heinäkuu 2022
Rakennustyyppi: Kaksikerroksinen rivitalo, 7 asuntoa
Hankkeen laajuus: 900 neliötä
Toteuttaja: Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy

Saturnuksenrinne 2, Vantaa 
Valmistunee: Elokuu 2024
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo
Hankkeen laajuus: 3900 bruttoneliötä
Toteuttaja: SATO Oyj

Arena 3.3 (Kivistön monitoimiareena), Vantaa
Valmistunee: 2025
Rakennustyyppi: Monitoimiareena, hotelli sekä ravintola- liike-, urheilu- ja toimistotilaa
Hankkeen laajuus: 64 800 kerrosneliötä
Toteuttaja: Arena 3.3 Oy

Länsi-Pasilan ekologinen kerrostalohanke, Helsinki 
Valmistunee: 2026 
Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo 
Hankkeen laajuus: 3600 kerrosneliötä
Toteuttaja: Lehto Group 

Katajanokan laituri, Helsinki
Valmistunee: 2024
Rakennustyyppi: Toimisto- ja hotellirakennus
Hankkeen laajuus: 21 000 neliötä
Toteuttaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Stora Enso

KOy Tuusulan Högberginhaaran Jatke II, Tuusula
Valmistunee: syksy 2022
Rakennustyyppi: Logistiikkakohde
Hankkeen laajuus: 17 000 neliötä
Toteuttaja: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Jatke

Firdo, Helsinki
Valmistunee: kesäkuu 2025
Rakennustyyppi: Toimistorakennus
Hankkeen laajuus: 18 000 bruttoneliötä
Toteuttaja: Skanska CDF Oy

Skanska Kodit, Helsinki / Tampere
Valmistunee: 2025–2027
Rakennustyyppi: Asuinrakennus
Hankkeen laajuus:  7000 bruttoneliötä
Toteuttaja: Skanska Talonrakennus Oy